Med smak av humle – odla och brygg

Utställningsperiod: 
2 sep 201517 apr 2017

Humleodling och ölbryggning

Hur går det till att brygga öl hemma? Hur odlas humle och hur påverkar den ölet? I den här utställningen finns såväl tips för nybörjaren som svar från forskaren, inspiration att själv prova på och möjligheter att fördjupa sina kunskaper inom både odling och brygd.

Utställningen visar humleodling och ölbryggning förr och nu. Dels med föremål, bilder och recept ur museet samlingar och arkiv, dels med modern utrustning, nytagna bilder samt tips och råd från dagens hemmabryggare och humleforskare.

I samband med utställningen utkommer boken Humle. Det gröna guldet på Nordiska museets förlag.

Odla

Flera av dagens arbetsmoment vid humleodling är samma som för många hundra år sedan, även om maskiner idag underlättar arbetet. Humle är en flerårig slingerväxt som kan bli nio meter hög och behöver klättra för att utvecklas bra. Därför odlas humle i en så kallad humlegård med störar.

På 800-talet blev humle känd som ett bra och gott konserveringsmedel och slog ut alla andra växttillsatser som använts vid ölbryggning. De konserverande och smakgivande ämnena finns i humlens kottar, som endast växer på honplantorna och påverkas mycket av vädret. Humle ingår fortfarande i öl, men bara för smakens skull.

Odlingen av humle har reglerats i lag under fyra sekler och nämns bland annat i Magnus Erikssons landslag. Humle skulle också betalas som tionde till kyrkan. Svensk humleodling var som störst under 1600- och 1700-talet. 

Nyttugt wore at huar boonde hade en humblagard

– Gustav Vasa, 1524

Brygg

Att göra öl kallas att brygga öl men bryggningen är egentligen bara ett av flera moment i öltillverkningen; första steget är mältning, andra steget är bryggning och det tredje och sista steget är jäsning.

Att brygga öl är ett hantverk med oändliga variationsmöjligheter. Ingredienserna malt, vatten, humle och jäst kan varieras och kombineras på flera sätt och varje bryggmoment kan ändras på minst hundra olika sätt.

Visste du att …

  • Humle är den mest snabbväxande växten i vårt klimat och kan växa upp till 30 centimeter per dygn.
  • Förr var Bartolomeusdagen, 24 augusti, den dag då man fick börja skörda humle.
  • Humle tillhör familjen Cannabaceae som innehåller två släkten, Cannabis och Humulus.
  • Under första världskriget användes humle som bedövningsmedel.
  • Jäsningen var förknippad med mycket vidskepelse. Till exempel kunde ett par gamla mansbyxor kastas över karet för att få jäsningen att fungera.
  • 1577 fick de viktigaste yrkesgrupperna på Stockholms slott drygt fem liter öl per person om dagen.

Öletiketter

Hjälp Nordiska museet med utställningen Med smak av humle – odla och brygg. Museet samlar just nu in hembryggares öletiketter. 

Insamlingssidan

Några exempel som skickats in på Pinterest

Humle. Det gröna guldet

En bok om humlens biologi, kemi, ekonomi, kulturhistoria och användning i ölbryggning.

Kartorna visar vägen

Humle är vår enda kulturväxt som har varit lagstadgad och därmed strängt kontrollerad. Under 1600- och 1700-talen nådde humleodlingen i Sverige sin höjdpunkt och då fanns i landet miljontals humlestörar. Lantmätaren noterade alltid var humlegårdar fanns. Än idag kan man finna humleplantor på de övergivna humlegårdarna.