Migrationens ansikte

15 kvinnor med rötter i Grekland berättar
Pågår: 
25 maj 20166 aug 2017

Det viktigaste minnet – från ett liv till ett annat

Vad skulle du ta med som minne om du skulle lämna ditt land, ditt ursprung, ditt sammanhang? Vilka berättelser kan materiella minnen förmedla i det nya livet till nästa generation?

Utställningens kärna är en rad föremål som några valde att ta med sig när de först kom till Sverige. Gemensamt för föremålen som visas är att de bär på en berättelse: de kan framkalla minnen som dofter, smaker, ljud och ljus och få en symbolisk funktion som bärare av en persons eller familjs historia.

Personerna som deltar i utställningen är fotograferade av den grekiske fotografen Spyros Vagelakis och har rötter dels i Grekland, dels i områden som en gång låg under det Osmanska riket. De har alla kommit hit av olika anledningar.
Utställningen handlar också om hur de etablerat sig i Sverige, utbildat sig och skaffat familj.

Föremålen i utställningen har lånats in från medlemmar i föreningen Grekinnornas Lyceum, en organsation grundad 1911 i Athen av författaren och journalisten Kalliroi Parren, en av Greklands främsta förespråkare för kvinnans rätt till utbildning och arbete.

Organisationen har idag 16 000 medlemmar i Grekland och utomlands. En viktig del av verksamheten är att bevara och till nästa generation föra vidare grekiska traditioner.

Idag lever omkring 20 000 personer av grekisk härkomst i Sverige. Merparten av dessa kom under åren 1965-1970. Man har kommit till Sverige av olika anledningar: genom giftermål, för att studera, arbeta eller för att söka skydd politiskt.