Minnen av Lappland

Målningar av Emilie Demant Hatt
Utställningsperiod: 
6 feb 20145 okt 2014
Öppettider: 
kl 10–17, ons kl 10–20

Intryck från norr

I början av 1900-talet reste den danska konstnären Emilie Demant Hatt till de nordligaste samiska områdena i Sverige och Norge, och fascinerades av den samiska kulturen. Flera år senare började hon måla sina intryck och minnesbilder från resorna. Nu ställer Nordiska museet ut femton av hennes målningar.

1904 reste Emilie Demant Hatt tillsammans med sin syster till de nordligaste samiska områdena i Sverige och Norge, och tre år senare levde hon under närmare ett år med nomadiserande samiska familjer. Under andra halvan av 1930-talet påbörjade Emilie Demant Hatt en svit av oljemålningar med motiv från Lappland.  Det är inga etnografiskt beskrivande målningar, utan snarare minnesbilder och intryck från hennes tid med samerna. 

Emilie Demant Hatt

Emilie Demant Hatt (1873-1958) föddes i Selde på Jylland. Sin konstnärliga utbildning fick hon vid Konstakademiens Konstskola för kvinnor i Köpenhamn. Efter sina resor i de nordsamiska områdena i Norge och Sverige publicerade hon 1913 sina iakttagelser och upplevelser i boken Med lapperne i højfjeldet. 1922 gavs boken Ved ilden ut, en samling samiska berättelser och sägner illustrerade med Emilies linoleumtryck.

Med skildringar i ord och bild riktade hon samtidens uppmärksamhet mot samisk kultur och tradition men också mot samernas trängda situation och brist på rättigheter.

Emilie Demant Hatt

Upptäck mer om Emilie Demant Hatt, hennes liv och konstnärskap, under Nordiska museets "Lära mer"-sidor.