De Rålambska tavlorna på plats i trapphuset

Rålambska tavlorna

Sultanen Mehmed IV:s stora procession genom Istanbul 1657
Utställningsperiod: 
Tills vidare

År 1937 kom Nordiska museet att emot en deposition från den Rålambska familjestiftelsen, förvaltad av Riddarhuset. Depositionen innehåller en svit av 15 målningar som föreställer den osmanske sultanen Mehmed IV:s högtidliga procession genom Konstantinopel den 24 september 1657 på väg till den årliga höstjakten. Idag kan du beskåda målningarna i ett av museets trapphus i anslutning till entrén.

Beställdes på 1660-talet

Tavlorna, som ursprungligen bestod av 20 målningar, beställdes någon gång på 1660-talet av krigsrådet Claes Rålamb (1622-98). År 1656 fick han uppdraget av den svenske kungen Karl X att resa till Höga Porten och Sultan Mehmed IV (1642-93) i Konstantinopel (Istanbul) för att bilda en politisk allians mot de gemensamma fienderna Ryssland och Habsburgska riket i Centraleuropa.

Efter att ha framlagt sitt ärende hos både sultanen och storvesiren fick Claes Rålamb vänta på sitt utresetillstånd i nio månader på grund av politiska förvecklingar. Under dessa månader fick Rålamb tid och möjlighet att skriva ned vad han såg och upplevde under sin vistelse i staden. Han hade från första dag som kungligt sändebud på resa skrivit dagbok. Den finns idag på Kungliga Biblioteket i Stockholm. I dagboken ger Rålamb en detaljerad beskrivning av Sultanens procession som vi idag kan ta del av genom tavlorna.

Unika tidsdokument

Målningarna är unika tidsdokument och saknar motsvarighet såväl i turkiska samlingar som i andra samlingar i världen. Den stora gåtan med de Rålambska målningarna är vem som målat dem och var de är målade – i Osmanska riket, i norra Europa eller i Sverige? Under lång tid trodde man att målningarna var turkiska, men den tekniska analysen och det artistiska uttrycket talar emot det.

Under 2006 var 15 av målningarna utlånade till Turkiet där de visades på Pera Museum i Istanbul.

Om motivet

Motivet föreställer den unge sultan Mehmed när han rider med sin hovstat genom staden i en lång procession. Processionen börjar med borgmästaren i Konstantinopel, sedan följer olika dignitärer, religiösa män, sultanens falkenerare och hans dvärgar, kockar och vattenbärare och i slutet av processionen visiren och sultanen själv. När sultanen kom förväntades Konstantinopels invånare man ur huse för att hälsa sultanen och strö blommor för hans fötter. I målningen ovan syns hur marken under sultanens häst är täckt av elegant återgivna blommor i många färger.

Deposition: Rålambska familjestiftelsen, Riddarhuset

Foto: Mats Landin, © Nordiska museet