Sápmi

Utställningsperiod: 
10 nov 200720 feb 2022

Utställningen Sápmi visades på Nordiska museet 10 november 2007februari 2022. Vi förbereder nu utrymmet och hela plan 4 för en ny stor basutställning om livet i Norden under 500 år som öppnar 2023. Den nya utställningen kommer att berätta även om samisk historia.

Samisk historia och kultur på Nordiska museet

I utställningen Arktis – medan isen smälter möter du de människor som bor i dagens Arktis genom föremål, foton, design, konstverk, filmer och projektioner och upptäcker samiska föremål utställda i ett större arktiskt och nordiskt sammanhang. Utställningen pågår hela 2022. Också den kommande stora basutställningen om Norden under de senaste 500 åren, med planerad öppning 2023, kommer att berätta om samisk historia och kultur.

Museets nya entré och konstverk Two directions (Guektien bïegkese/Guovtte biggii) av Outi Pieski synliggör en viktig del av nordiskt och samiskt kulturarv med ett permanent avtryck i museibyggnaden. 

Sápmi – sameland

Sápmi var en utställning om identitet, historia och framtid, om rättigheter och orättfärdigheter, om kulturmöten och kulturkrockar, om bilden av sig själv och bilden av den andre. 


Sápmi, samernas land, fanns innan gränserna för Sverige, Norge, Finland och Ryssland hamnade på kartan. Det gör samerna till ett av världens urfolk. Det gör dem också till ett folk delat i fyra länder.

Upptäck mer  

Samiska föremålssamlingen

Alla föremål i utställningen Sápmi finns förtecknade i en särskild katalog, som också finns att köpa i Museibutiken. De går också att hitta i föremålsdatabasen Digitalt museum tillsammans med hela museets samiska föremålssamling.

Köp katalogen
Utforska de samiska samlingarna på digitalt museum