Strindberg med gitarr

Strindberg

Möt August Strindberg som författare, målare och fotograf.
Utställningsperiod: 
Tills vidare

Författare, målare, fotograf

August Strindberg är en av Sveriges mest kända författare, både nationellt och internationellt. Strindberg var en mångfacetterad person och i utställningen visas tre aspekter – författaren, målaren och fotografen.

Efter August Strindbergs död år 1912 erbjöds Nordiska museet i olika omgångar en stor del av författarens möbler, originalmanuskript, bibliotek och målningar. En stor del av materialet har museet senare deponerat på Strindbergsmuseet och i Kungliga Biblioteket. Inför Strindbergsåret 2012 omarbetades museets Strindbergsutställning.

Bild från utställningen. Originalmanuskript i monter samt digital kopia att bläddra i.

Strindbergs dagbok och Fröken Julie

Den Ockulta Dagboken, som August Strindberg förde från februari 1896 fram till sommaren 1908 och manuskriptet till den världsberömda pjäsen Fröken Julie kan här ses som digitala kopior och det är därför möjligt att närstudera dessa två skrifter i utställningen. Totalt finns det mer än 500 sidor att bläddra i.

Målningar och familjefoton

Nordiska museet äger den största samlingen av August Strindbergs målningar. I utställningen visas 17 av dessa, däribland några som sällan visats tidigare. I målningarna figurerar aldrig några människor, till skillnad från hans fotografier där han ständigt avbildar personer i sin närhet, inte minst sig själv. Ett femtontal av hans egna fotografier visas i utställningen på Nordiska museet.

Självporträtt med Strindbergs och Siri von Essens barn Greta, Hans och Karin.

Lyssna på utställningen

Audioguider på flera språk finns att låna i anslutning till utställningen, liksom en version på så kallad lättläst svenska och en speciellt gjord för barn.

Författaren

Produktiv skribent

August Strindberg var en ofattbart produktiv skribent. Han skrev romaner, noveller, teaterpjäser, dikter, artiklar, essäer, tidningsartiklar med mera inom vitt skilda fält. Förutom verk som Röda rummet, Hemsöborna, Mäster Olof, Fadren och Fröken Julie intar den Ockulta Dagboken en speciell plats i hans författarskap.

Se Ockulta Dagboken

Strindberg förde dagboken från februari 1896 fram till sommaren 1908. Innehållet är mycket skiftande och växte fram under en existentiell kris, i ett försök att ordna och tolka oroande och främmande erfarenheter. Dagboksanteckningarna utvecklades delvis till en religiös tolkning av det övernaturliga och den utomsinnliga vardagen. De berättar om Strindbergs krisår i Paris och Lund, hans återvändande till Stockholm, äktenskapet med Harriet Bosse och den slutgiltiga skilsmässan från henne samt starten av Intima teatern vid Norra Bantorget i Stockholm. Vidare skriver han om tillkomsten av flera teaterpjäser som Till Damaskus, Ett drömspel och Dödsdansen liksom böckerna Inferno, Svarta Fanor och En blå bok.

Hand som bläddrar i den digitala kopian av Ockulta Dagboken.

En helt ny digitalproduktion har tagits fram till utställningen. För första gången är det möjligt att närstudera och själv bläddra i originalet i digitalform i utställningen. Den digitala produktionen har kommit till genom ett samarbete med Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk och Norstedts, som för första gången 2012 publicerade hela Ockulta Dagboken som tryckt text och handskriften som faksimil i färg. Dess emellanåt svårtolkade innehåll kommenteras ingående i ord- och sakförklaringar. 

Fröken Julie, manuskriptet

Fröken Julie är en av världens mest spelade pjäser. Den skildrar maktkampen mellan adelsfröken Julie och betjänten Jean. Strindberg skrev Fröken Julie redan 1888, men innehållet är fortsatt angeläget för nya generationer. Manuskriptet består av 120 lösa blad med August Strindbergs pregnanta handstil.

Originalmanuskriptet av Fröken Julie och dess digitala kopia.

Även manuskriptet till Fröken Julie är möjligt att för första gången närstudera digitalt i skala 1:1 via en touchskärm och läsa de laddade replikerna.

Målaren

Strindbergs tavlor

August Strindberg var inte bara författare, utan också målare. Måleriet var ett annat sätt för honom att uttrycka sig. Ibland målade han parallellt med sitt skrivande, ibland målade han när han inte kunde skriva. Bedömningen av Strindbergs måleri har skiftat från amatör till pionjär och föregångare. Idag väcker hans konst stor internationell uppmärksamhet. Nordiska museet äger den största samlingen av Strindbergsmålningar. Hela 17 stycken visas i utställningen.

En av utställningens tavelmontrar.

Motiven

Motiven i Strindbergs målningar är naturen i olika skepnader: stränder, hav, klippor, skog, träd och himlar. Vissa teman återkommer han till i flera variationer som vågen och det upprörda havet. Palettkniv och fingrar var hans främsta redskap.

Från Stockholms skärgård

De första målningarna gjorde han som ung på 1870-talet i Stockholms skärgård. I utställningen finns flera målningar från denna period som Seglare, Tallen och Strandparti, samtliga målade 1873.

Tavlan Oväder målad av August Strindberg 1892 på Dalarö.

Från 1890-talet och Paris

Nästa intensiva målarperiod inleddes i början av 1890-talet. År 1892 målade han Oväder på Dalarö som också visas i utställningen. 1894 var Strindberg i Paris och försökte försörja sig som målare, men resultatet blev inte vad han tänkt sig.

Dolda sammanhang i kaos

Sina sista målningar skapade han i början av 1900-talet. I utställningen visas ett flertal, bland annat den dubbelsidiga Vågen VI och Vågen VIII och Granskogen. Strindbergs målningar erbjuder många olika tolkningsmöjligheter. Motivet Vågen skildrar en kraftfull våg och är ett starkt ödesmättat och symboliskt motiv som för tankarna till död och förintelse. Ett tema som återkom i flera av Strindbergs målningar. Han försökte i sina målningar att i kaos finna dolda sammanhang. Själv skrev han 1894 att han ville ”efterbilda naturen på ett ungefär; efterlikna framför allt naturens sätt att skapa” (ur essän Slumpen i det konstnärliga skapandet).

Fotografen

Människans inre

Strindberg var intresserad av fotografi under hela sitt liv. Tankar om mediets olika möjligheter sysselsatte honom mycket intensivt under vissa perioder. Strindberg såg en slags objektivitet i fotot och menade att det gick att återge inre mänskliga upplevelser och själstillstånd via den fotografiska bilden. I sina målningar avbildade Strindberg inte människor, men som fotograf var de huvudmotivet.

Självporträtt som Strindberg tog hösten 1906.

”Impressionist-Bilder”

I utställningen visas i digital form bland annat en serie originalbilder från Gersau i Schweiz. Strindberg tog dem 1886 när han bodde där tillsammans med sin hustru Siri von Essen och barnen Karin, Greta, och Hans. De skildrar ett lugnt familjeliv och Strindberg själv kallade dem ”Impressionist-Bilder”.

Experiment

Under 1890-talet gjorde han försök med färgfotografering och olika vetenskapliga experiment med kristallisation, som rimfrost och isblommor och annat. I utställningen finns en förstoring av Strindbergs hand fotograferad 1895 av Julien Leclercq. Bilden visar att experimenten inte alltid var helt ofarliga utan gett Strindberg vissa hudskador.

Utställningens avsnitt om fotografen Strindberg.

Moln

Kring 1907–1908 dokumenterade Strindberg molnformationer. Han antecknade deras utseende, deras position, ritade av dem, beskrev dem i ett par böcker och fotograferade dem. I utställningen visas några förstorade exempel på detta.

Ny teknik

Strindberg ägde under sin livstid ett antal kameror. Några köpte han, några byggde han själv och experimenterade med olika linser. Strindberg intresserade också sin dotter Karin för fotografering och gav henne goda råd hur hon skulle gå tillväga. De Strindbergsfotografier som Nordiska museet äger, finns fritt att använda för alla på mediadatabasen Wikimedia Commons. Där finns också andra bilder från Nordiska museet: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_Nordiska_museet

Den första filmen visades i Sverige 1896. Att Strindberg var intresserad av tidens nya medium framgår av följande telegram 1911 till filmmanusförfattaren och journalisten Gustaf Uddgren: ”Var så god att kinematografera så mycket ni vill af min dramatik. Vänl. August Strindberg”.

Strindberg och Nordiska museet

Nordiska museet äger den mest mångfacetterade Strindbergssamlingen. Under sin livstid både älskade och kritiserade August Strindberg Nordiska museet. Han var god vän med museets grundare Artur Hazelius som han vid flera tillfällen hjälpte att samla in föremål till museet. Han tipsade om intressanta saker, förmedlade gåvor och sålde eller skänkte en rad egna föremål till museet. När Strindberg i början av 1880-talet samlade fakta till sina kulturhistoriska böcker, som Gamla Stockholm och Svenska Folket, använde han sig av Nordiska museet samlingar. Efter Strindbergs död 1912 erbjöds Nordiska museet i olika omgångar en stor del av författarens möbler, originalmanuskript, hans bibliotek, målningar, fotografier med mera.

Nordiska museets stora hall under byggnad i slutet av 1890-talet.

Förutom det som visas i utställningen på Nordiska museet, är en stor del sedan 1960-talet deponerad på Strindbergsmuseet i Blå tornet, Drottninggatan 85 i Stockholm. Blå tornet var Strindbergs sista bostad. Merparten av den skriftliga kvarlåtenskapen är deponerad på Kungliga biblioteket sedan 1922.

Litteraturlista

Litteraturlista för utställningen Strindberg

Tre måsten att titta på

1
Tavlan Vågen VIII.

Vågen

Den dubbelsidiga målningen Vågen från 1901-1902 visar ett upprört hav och en kraftfull våg målad inte med pensel, utan med palettkniv.

August Strindberg var inte bara författare, han var också konstnär.

2
Ockulta dagboken

Ockulta dagboken, digital version

Möt August Strindberg och hans innersta tankar i Ockulta Dagboken som han skrev under de omtumlande åren 1896-1908. Läs och bläddra i den digitala versionen av de 282 lösa bladen.

3
Foto från Gersau

Foto från Gersau

Strindberg fotograferade under större delen av sitt liv. Med självutlösare tog han en bild av sig själv tillsammans med barnen Greta, Hans och Karin 1886 i Gersau under en av sina många utlandsvistelser.

Boken Strindberg och Nordiska museet.

Strindberg och Nordiska museet

För den som vill veta mer finns en liten bok, Strindberg och Nordiska museet, att köpa i museets butik. Butiken har samma öppettider som museet.

Två barn lyssnar på audioguide

Låna en audioguide

Låna en audioguide och gå på en rundvandring och se det bästa i Nordiska museet på en timme. Audioguiden kan lånas kostnadsfritt i receptionen. Audioguide finns på svenska, lätt svenska, engelska, tyska, spanska, ryska, franska. Barnspåret finns endast på svenska.