Vilken utställning skulle du vilja se på Nordiska museet?

På Nordiska museet visas utställningar av vitt skilda slag och ämnena är näst intill obegränsade.

Utställningarnas uppgift är att förmedla faktakunskap om samtid och historia i Sverige. Vi som arbetar på museet strävar efter att alla våra besökare, oavsett ålder, kön eller bakgrund, ska hitta något som känns viktigt och angeläget för just dem. Vi vill att vår publik ska bli road, överraskad, få lust att veta mer och börja fundera.

Vi vill gärna veta vad just du skulle vilja se för utställning på Nordiska museet. Vi går regelbundet igenom alla önskemål som kommer in.

Ingen ersättning utgår för inkomna förslag.

Utställningsförslag
Kontaktuppgifter