Produktsök

Strindberg och Nordiska museet

Hans Medelius 1999. Hft. 63 s. Ill. Nordiska museets förlag Under sin livstid både älskade och kritiserade August Strindberg Nordiska museet. Han var god vän med museets grundare Artur Hazelius. Strindberg hjälpte i många fall Hazelius att samla föremål till sitt museum - han tipsade om intressanta saker, förmedlade gåvor från andra personer och sålde eller skänkte en rad egna föremål till museet. I boken berättas också om Strindbergmålningarna, Strindberg och fotografien, Strindbergs kvarlåtenskap till Nordiska museet och mycket annat.

60 kr