Produktsök

Härkeberga kaplansgård


Härkeberga är en by med medeltida anor utanför Enköping i Uppland. Här ligger en välbevarad kaplansgård som Stiftelsen Nordiska museet i Stockholm har ägt sedan 1929. Gårdstypen är intressant som både prästhem och mötesplats för församlingen men också som jordbruk och bebyggelse. Kyrkan och kaplansgården var de nav som årstiderna och kyrkoåret kretsade kring samtidigt som kaplanen var till hälften bonde. Sjutton träbyggnader grupperade kring en mangård och en fägård berättar om den samansatta vardagen för äldre tiders lantpräster. Mangårdsbyggnaden har i dag en möblering som visar hur en lantpräst kunde bo på 1840-talet. 

Nordiska museets bokutgivning, 2020.
Format: 24 x 16 cm.
32 sidor, illustrerad.
 

50 kr