Om Julita gård

Julita gård ligger i hjärtat av Södermanland vid sjön Öljaren, cirka 25 km nordväst om Katrineholm. Julita gård ägs och drivs av Nordiska museet. I den bevarade miljön från förra sekelskiftet finns utställningar och evenemang för stora och små som belyser trender och traditioner kring det svenska lantbruket.

Här finns en vidsträckt park, trädgårdar, örtagård, vackra och välbevarade byggnader och interiörer, gårdsmejeri, brandstation, tegelbruk, väderkvarn, såg och allt annat som hörde ett storgods till.

Fruktträdgården på Julita gård är speciell. Som ett av de första museerna i världen arbetar nämligen Nordiska museet här med att bevara levande samlingar för eftervärlden.

Gården är sommartid ett populärt utflyktsmål som rymmer café, restaurang, butiker, övernattnings- och festmöjligheter, barnaktiviteter samt fina miljöer och parkytor för picknickar.

Byggnader

På Julita gård finns fler än 50 byggnader, bland annat Skansenmuseet och brandstationen. Läs om några av dem här.

Julitas trädgårdar

Julitas trädgårdar

Trädgårdsodling har en mycket lång tradition på Julita gård. Klostrets odlingar på 1200-talet till dagens köksträdgård och genbanker ger en 700-årig kontinuitet av trädgårdar på Julita gård. Medeltidens trädgård, 1500-talets kryddegård och dagens genbank berättar alla om människans kultur och odling för föda och flärd.

Genbanker

genbanker

I september dignar det av frukter i mer än 250 träd från över hundra äppel- och päronsorter. Det finns allt från tidiga Astrakaner till Järnäpplen som mognar först följande vår. 2013 invigdes den nya humlegenbank.

Julitas historia

Målning av Julita gård

Julitabygden har varit bebodd under lång tid. På området finner man lämningar från stenåldern för 5 000 år sedan samt bronsåldersgravar och spår från järnålder, vikingatid och medeltid.

Julitabygden och sjön Öljaren

Sjön Öljaren

Julita gård ligger i den nordvästra delen av Södermanland och inrymmer nästan alla dess naturtyper. Från det bördiga landskapet vid sjön Öljaren till det karga skogslandskapet norrut mot Hjälmaren.

Julita gård – Gods och gåva

Artur Bäckström med hund

År 1941 fick Nordiska museet den största kulturhistoriska donationen någonsin, i form av godset Julita gård i Sörmland. 2011 återinvigdes Skansenmuseet vid Julita gård och samtidigt öppnade utställningen Julita gård – Gods och gåva, om hur godset kom i Nordiska museets ägo.