På gång på Nordiska museet

Guided tours in English

Guided tour. Visning på engelska om byggnaden. Varje dag kl. 11 och 14 från den 1 juni.

Visning: Tyresö slott

Besök familjen Lagergrens hem som det såg ut vid tiden runt år 1900. Visningar torsdag-söndag 12.30 & 14.30 27 juni-18 augusti.

Söndagsvisning på Svindersvik

Upptäck 1700-talsoasen Svindersvik, ett av våra äldsta bevarade sommarnöjen, tillsammans med vår guide. Varje söndag från den 2 juni.

Mat och dryck under träden

Inled eller avsluta besöket i vår sommarservering. Varje dag till och med 15 september.

Lära mer

Rosa pioner på Julita gård

Pioner

Pioner  har odlats i Kina i minst 1500 år, troligen mest för rötternas medicinska egenskaper. På 600-talet e. kr. odlade man dem även för deras skönhet. Det var främst förnäma familjer som hade pioner i sina trädgårdar och buskpioner fick endast odlas i de kejserliga trädgårdarna.

Hammare och en bunt med spik av äldre modell, mot en orange bakgrund

Talesätt

"Slå huvudet på spiken", "vara en black om foten", "ta sig en bläcka" och "inte ett vitten" är exempel på språkliga uttryck i svenska språket. Men vad syftar uttrycken på? Uttrycken blir lättare att förstå om man känner till föremålen, deras benämning och användning.

Rabarber. Foto: Else-Marie Karlsson Strese, Nordiska museet

Rabarber och socker

Vid förra sekelskiftet var rabarber en vanlig och älskad växt i allas täppor. Men så hade det inte alltid varit. Rabarbern är en ung kulturväxt med endast några århundraden på nacken.

Nordiska museet i sociala medier