Gå till innehåll

Härkeberga

Röda gamla stugor runt en innergård med en stor ek.
Ett av Nordiska museets kulturhistoriska besöksmål är Härkeberga kaplansgård utanför Enköping. Foto: Peter Segemark/ Nordiska museet
 Gårdsplanen på en gård med röda träbyggnader och ett stort lövträd i mitten.

Härkeberga kaplansgård är Nordiska museets kulturhistoriska miljö som visar ett prästhem och en mötesplats på landet i västra Uppland. Här kan du få en bild av livet för en lantpräst och en församling i en kyrkby på 1840-talet.

Mötesplats i Härkeberga kyrkby

I ett uråldrigt kulturlandskap utanför Enköping ligger Härkeberga kyrkby. Här finns en medeltida kyrka med målningar av Albertus Pictor från 1400-talet. I närheten ligger kaplansgården, som var församlingens och byns mötesplats och hem åt kaplanen. En kaplan var prästvigd och kyrkoherdens närmaste medarbetare (idag säger vi komminister).

När är Härkeberga kaplansgård öppen?

Gå på visning under sommarsäsongen

Du kan gå på visning eller besöka boningshuset på egen hand på helger under sommarmånaderna med fri entré. Härkeberga Gille ordnar bland annat midsommarfirande, spelmansstämma, familjedag och julmarknad.

Vi publicerar mer information om öppettider och evenemang för sommarsäsongen 2024 i april.

Ströva på gården och i omgivningen året runt

Gården och omgivningen runt byggnaderna går att besöka på egen hand året runt. Runt Härkeberga kyrkby finns ett stort antal fornlämningar i form av gravfält, hällristningar, högar och stensättningar, och i närheten ligger också Litslena medeltida kyrkomiljö med tingshus och gästgivaregård.

Prästhem och jordbruk

En präst på landet var också jordbrukare, så livet i kaplansgården var styrt både av kyrkoåret och årstidernas växlingar. Gården består av sjutton träbyggnader runt en mangård och en fägård. De äldsta är från 1600-talet och har fungerat som ladugård, stall, bodar, lider, loge och drängstuga.

Boningshuset har en så kallad sexdelad plan med en sal i mitten, vilket var mer vanligt i en mindre herrgård. Här hade kaplanen sitt kontor där han tog emot sina församlingsbor. Mitt på mangården står en väldig lönn, vårdträdet som skulle skydda gården från olycka.

Nordiska museet bevarar miljön sedan 1929

Sydvästra Upplands Hembygdsgille överlämnade Härkeberga kaplansgård till Nordiska museet år 1929. Idag driver Nordiska museet gården i samarbete med Härkeberga gille.