Gå till innehåll

Om museet

Byggnaden Nordiska museet i dimma, fotografiet är svartvitt och byggnaden ser ut som i en sagovärld.
Stor byggnad med tinnar och torn i skymningsljus. I bakgrunden anas stadsbebyggelse.

Nordiska museet handlar om att vara människa. Våra verkliga berättelser, föremål och miljöer speglar hur livet i Norden formas genom möten mellan människor och i samspel med naturen och klimatet. Från nutid hela vägen tillbaka till 1500-talet. Den ikoniska museibyggnaden på Djurgården i Stockholm stod klar för publik år 1907.

Hela Nordiska museet innefattar idag även fyra unika kulturhistoriska miljöer – Julita gård, Tyresö slott, Svindersvik sommarnöje och Härkeberga kaplansgård. Nordiska museet är grundat av Artur och Sofi Hazelius 1873 och blev en stiftelse 1880.

Stiftelsen förvaltar över 1,5 miljoner föremål, 6 km arkivmaterial, 6 miljoner fotografier, över 400 kulturhistoriska byggnader, miljöer, parker och trädgårdar, fiskevatten, skog, jordbruk och jaktmarker. Här kan du läsa om vårt uppdrag, vår organisation, forskning, lediga jobb och museets historia.

Vi tror på att kunskap om livet igår ger perspektiv idag och styrka åt framtida generationer.

Nordiska museets mission

Perspektiv på livet i Norden

Men vi stannar inte där. Vi vill vara angelägna i det samtida Norden och fortsätter att samla och dokumentera människors liv här och nu. Du kan själv berätta för framtida generationer i våra digitala insamlingar. 

Levande kulturhistoriska miljöer

Under 1900-talet tog stiftelsen emot donationer av fyra unika kulturhistoriska miljöer att bevara och göra tillgängliga som attraktiva besöksmål: Härkeberga kaplansgård, Tyresö slott, Julita gård och Svindersvik sommarnöje ger en bild av vardagsliv i olika epoker och samhällsklasser.

Det gör att Nordiska museet idag också förvaltar flera hundra byggnader, vidsträckta historiska parker, skogar, odlingslandskap och fiske- och vattenområden. Det är ett angeläget samhällsuppdrag att vårda dem på ett hållbart sätt för framtiden, inte minst ur klimat- och hållbarhetsperspektiv. 

En ikonisk byggnad och arkitektoniskt landmärke

I vår museibyggnad på Djurgården i Stockholm erbjuder vi angelägna utställningar, evenemang, upplevelser för barn och familj, arkiv och bibliotek, restaurang, kafé och museibutik.

Här får du en storslagen upplevelse av hur livet i Norden ständigt omformas genom möten mellan människor och i samspel med naturen och klimatet. Längs en vandring genom fem hundra års kulturhistoria möter du verkliga personöden ur historien och våra samlingar.

Nordiska museet idag och imorgon

Det är Stiftelsen Nordiska museet som äger museibyggnaden, och ett långsiktigt arbete pågår med att utveckla och förädla den för framtidens museiupplevelse. Idag utgör den en storslagen portal till det gröna Djurgården.

De senaste åren har Nordiska museets verksamhet lockat stor publik, belönats med en rad utmärkelser och nomineringar för utställningar, publikationer, arkitektoniska tillägg i byggnaden och sin nya grafiska identitet.

Nordiska museet har också fått stor uppmärksamhet för angelägna insatser för att dokumentera samtiden genom insamlingar av människors tankar om livet under pandemin, kriget i Ukraina och om det framtida Norden.

Det skall vara ett hem för minnen framför alt ur svenska folkets lif, men ävfen ur andra folks, som med det svenska äro befryndade.

Artur Hazelius i Nordiska museets stadgar

Berättelsen om Nordiska museet