Julita gård – människor och landskap under tusen år


Människor och landskap under tusen år.

Av Ulrich Lange och Göran Ulväng (red.)

Julita gårds historia är unik och sträcker sig över mer än tusen år. Denna generöst illustrerade bok handlar om forntiden med vikingatidens storgård, medeltidens cistercienskloster, den äldre vasatidens kungsgård, 1600-talets järnbruk, 1700- och 1800-talens högadliga herrgård och storgods, 1900-talets rationaliseringar och inte minst Stiftelsen Nordiska museets publika verksamhet fram till vår tid. Författarna följer förändringarna i landskap och bebyggelse och lyfter fram människor som har levt sina liv i herrgårdsgemak, på bondgårdar, i torp och i backstugor. Historien berättas utifrån det rika arkivmaterialet och den sammanhållna kulturmiljö som fortfarande existerar.

Publicerades i september 2019
504 sidor, illustrerad, inbunden
Format 215 x 285 mm
ISBN 978-91-7108-611-2