Kontakt

Under 2021 ser verksamheten annorlunda ut. Det försämrade ekonomiska läge som Stiftelsen Nordiska museet befinner sig i på grund av Coronapandemin gör att den publika verksamheten med visningar inomhus, uthyrningsverksamhet, övernattningar, öppna hus samt barnaktiviteter med Pettson och Findus tyvärr tvingas pausa. Stiftelsen kommer fortsatt att vårda park, trädgårdar och byggnader. Park och trädgårdar kommer fortsatt vara tillgängliga för besök året runt.

Telefon
Växel: 08-519 546 00 (vardagar kl. 08–17)

E-post
info@nordiskamuseet.se

Kontakt trädgård & park

tradgard@nordiskamuseet.se

Postadress
Box 27820
115 93 Stockholm

Karta


 

Visa större karta