Utställningar och originalmiljöer

Här kan du upptäcka Julita gårds utställningar och förbereda dig inför ditt besök.

Julita gård – gods och gåva

Julita gård - gods och gåva är en utställning om löjtnant Arthur Bäckströms liv, och den extraordinära gåva som Nordiska museet fick ta emot vid hans död, i form av hela Julita gård.

Julitas trädgård under 500 år

Utställningen visar hur trädgården efter klostret förändrades från 1500-talet fram till den trädgård man idag kan uppleva på Julita gård, en trädgård som varit för nytta och prydnad.

Mejerimuseum

Mejerimuseum

I gårdsmejeriet finns en utställning som dels är en rekonstruktion av Julita mejeri som det var på 1920-talet, dels en utställning om mejerihanteringen genom tiderna.

Julita skans

Julita skans, ett storsamlande i tidens anda.

Livstallet

Läs mer om Livstallet som historisk miljö.

Vagnshall, gårdskontor och automobilstall

Bevarade miljöer från förra seklet.

Forsmans verkstad

Forsmans verkstad

Här får vi se möbelsnickaren Henning Forsmans verkstad.

Tegelbruket

Tegelbruket

En utställning om den förindustriella tegeltillverkningen på Julita som pågick under många hundra år.

Brandstationen

Brandstationen

Äldre tiders brandskydd visas med hjälp av text, bilder, modeller och en samling äldre brandskyddsutrustning, bland annat Julitas första brandbil.

Södra flygeln

Herrgårdsköket

Utställningen visar hur ett större herrskapskök kunde se ut i början av 1900-talet. I Södra flygeln.

Lantbrukets miniatyrer

I Lantbrukens miniatyrer kan du se en unik samling av lantbruksmodeller från 1700-talet till idag. Lär dig om lantbrukets utveckling och modellens betydelse från vetenskapligt instrument till älskvärd leksak.

Traktorer med drag

Traktorer med drag

Traktorutställningen Traktorer med drag visar veterantraktorer, maskiner och redskap. Utställningen visas i gamla ladugården på Lantbruksområdet.

Åker

Utställningen Åker berättar om åkerbrukets historia under de senaste 500 åren.

Åker visas i Julita gårds 134-åriga ladugårdskomplex på lantbruksområdet.