Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Utställningar och originalmiljöer

Här kan du utforska Julita gårds utställningar och originalmiljöer som visar livet på en sörmländsk herrgård vid tiden kring år 1900. Vi har säsongsöppet under sommartid. Välkommen till en unik plats för inspiration och kunskap inom kulturhistoria och byggnadsvård.

Julita gård – gods och gåva

En utställning om löjtnant Arthur Bäckströms liv, och den extraordinära gåva som Nordiska museet fick ta emot vid hans död.

Julitas trädgård under 500 år

Från klosterträdgård till den trädgård du kan uppleva idag, en trädgård som varit för nytta och prydnad.

Mejerimuseum

En rekonstruktion av Julita mejeri som det var på 1920-talet och en utställning om mejerihanteringen genom tiderna. 

Julita skans

Julita skans, ett storsamlande i tidens anda.

Livstallet

Läs mer om Livstallet som historisk miljö.

Vagnshall, gårdskontor och automobilstall

Bevarade miljöer från förra seklet.

Forsmans verkstad

Forsmans verkstad

Kliv in i möbelsnickaren Henning Forsmans verkstad.

Tegelbruket

Tegelbruket

Se spår av den förindustriella tegeltillverkningen på Julita.

Brandstationen

Brandstationen

Äldre tiders brandskyddsutrustning, bland annat Julitas första brandbil.

Södra flygeln

Herrgårdsköket

Utställningen visar hur ett större herrskapskök kunde se ut i början av 1900-talet. I Södra flygeln.