Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Utställningar och originalmiljöer

Julita gårds herrgårdsmiljö är en sevärdhet och ett utflykstmål för hela familjen i Sörmland. Här kan du upptäcka Julita gårds utställningar inför ditt besök. Välkommen igen till sommaren 2023.

Julita gård – gods och gåva

Julita gård - gods och gåva är en utställning om löjtnant Arthur Bäckströms liv, och den extraordinära gåva som Nordiska museet fick ta emot vid hans död, i form av hela Julita gård.

Julitas trädgård under 500 år

Utställningen visar hur trädgården efter klostret förändrades från 1500-talet fram till den trädgård man idag kan uppleva på Julita gård, en trädgård som varit för nytta och prydnad.

Mejerimuseum

Mejerimuseum

I gårdsmejeriet finns en utställning som dels är en rekonstruktion av Julita mejeri som det var på 1920-talet, dels en utställning om mejerihanteringen genom tiderna. Stängt säsongen 2022.

Julita skans

Julita skans, ett storsamlande i tidens anda.

Livstallet

Läs mer om Livstallet som historisk miljö.

Vagnshall, gårdskontor och automobilstall

Bevarade miljöer från förra seklet.

Forsmans verkstad

Forsmans verkstad

Här får vi se möbelsnickaren Henning Forsmans verkstad.

Tegelbruket

Tegelbruket

En utställning om den förindustriella tegeltillverkningen på Julita som pågick under många hundra år. Stängt säsongen 2022.

Brandstationen

Brandstationen

Äldre tiders brandskydd visas med hjälp av text, bilder, modeller och en samling äldre brandskyddsutrustning, bland annat Julitas första brandbil.

Södra flygeln

Herrgårdsköket

Utställningen visar hur ett större herrskapskök kunde se ut i början av 1900-talet. I Södra flygeln.

Lantbrukets miniatyrer

I Lantbrukens miniatyrer kan du se en unik samling av lantbruksmodeller från 1700-talet till idag. Lär dig om lantbrukets utveckling och modellens betydelse från vetenskapligt instrument till älskvärd leksak. Stängt säsongen 2022.

Traktorer med drag

Traktorer med drag

Traktorutställningen Traktorer med drag visar veterantraktorer, maskiner och redskap. Utställningen visas i gamla ladugården på Lantbruksområdet. Stängt säsongen 2022.

Åker

Utställningen Åker berättar om åkerbrukets historia under de senaste 500 åren.

Åker visas i Julita gårds 134-åriga ladugårdskomplex på lantbruksområdet.

Stängt säsongen 2022.