Julita gårds gula herrgårdsbyggnad med vacker herrgårdspark med formklippta häckar grusgångar och blommande rabatter

 

Traktorer med drag

I utställningen Traktorer med drag visas traktorer tillverkade mellan 1917 och slutet av 1950-talet. Traktorerna har sparats till eftervärlden av entusiaster. Här finns de som ser ut som nya till de som endast går att knuffa fram, fjärran från sin ursprungliga glans. Alla visar de sin tids tekniska utveckling, när jorden till största del brukades småskaligt och huvuddelen av befolkningen bodde på landsbygden.

I utställningens förhall visas renoveringsobjekten som ännu inte är genomgångna. I stora hallen finns traktorer, några fullt körbara med tidstypiska maskiner för vårbruk, slåtter och spannmålsskörd.

Traktor

Genom en deposition har Per Anderssons samling av 16 traktorer, maskiner och andra redskap förts till Julita gård, Sveriges Lantbruksmuseum. Övriga traktorer, redskap och maskiner har lånats från Thorsten Jansson, bröderna Engman, Tord Karlsson, Tore Pettersson, Gunnar Larsson, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Svensk maskinprovning AB samt Nordiska museet.

Öppet dagligen 1 juni till 31 augusti kl 13-17.