Nordiska museet

Några nummer av Hushållningsjournalen

Husköket - Tips från Hushållningsjournalerna år 1776 - 1813

Vid några tillfällen under min tid som byggnadsantikvarie har jag stött på texter ur hushållningsjournalerna. Det kan handla om recept på färger, eller andra råd som berör byggnader. Hushållningsjournalerna gavs ut av Patriotiska sällskapet mellan åren 1766 och 1813, sällskapet bildades redan på 1760-talet och hade som syfte att utveckla lantbruket genom att sprida information och kunskap. Det...

Bondens hushåll, jakt och fiske

1941 öppnade utställningarna Bondens hushåll och Jakt i anslutning till Fiske från 1938. Det var för tiden moderna utställningar med nya grepp i gestaltningen. I en artikel i Fataburen 1942 skriver Sigfrid Svensson: Alla dessa tre avdelningar ha en stark framträdande pedagogisk karaktär med en riklig användning av fotografier, teckningar, kartor, modeller och sammanfattande texter för att belysa de utställda föremålens användning… En högtalaranläggning har installerats, varigenom allmänheten...

Svenskens 100 år – Känn dig själv

1973 firade museet 100 år. Jubileets höjdpunkt var öppnandet av utställningen Svenskens hundra år – Känn dig själv . 1973, jubileumsåret, startade med utställningen Så började vi. Artur Hazelius och hans museum . Nya souvenirer togs fram, föreläsningssalen fick ny teknisk utrustning och belysningen utanför museet förbättrades. En mängd föreläsningar och seminarier följde, både för museifolk och för den allmänna publiken. Men höjdpunkten för jubileumsåret var utställningen Svenskens 100 år –...

Drömmen om bilen

Den tillfälliga utställningen Drömmen om bilen fyllde museets stora hall med campingutrustning, bilar, en husvagn och en mack från 40-talet. Framför entrén byttes statyn av Karl X Gustav ut mot en röd Volvo Amazon. Besökssiffrorna var höga och museet lockade ovanligt många män. Knappast någon faktor har som bilen och bilismen bidragit till att förändra det svenska samhället och vårt sätt att leva under 1900-talet. Bilen utvecklades i slutet av förr seklet. Den var då ett tekniskt underverk och...

Den första utställningen

Fredagen 24 oktober 1873 slog Nordiska museet för första gången upp sina portar för publik. Då hette museet Skandinavisk–etnografiska samlingen och låg på Drottninggatan 71 A på Norrmalm i Stockholm. Museet var inrymt i en av de Davidsonska paviljongerna som ursprungligen uppförts för kaféändamål. I direkt anslutning till paviljongerna låg Svenska trädgårdsföreningens park. Museet grundare Artur Hazelius (1833 – 1901) hade tidigare varit verksam som lärare och skriftställare, men hade ett år...

Sidor