Stöd Nordiska museet


Stiftelsen Nordiska museet hade inte funnits utan gåvor och donationer från privatpersoner och näringsliv. Vill du vara med och stötta arbetet med att rusta museet inför framtiden? Nordiska museet söker både långsiktiga sponsorrelationer och partnerskap samt donationer.
 

Foto: Nordiska museet.


Artur Hazelius - en pionjär inom sponsring

Museets grundare Artur Hazelius var inte bara en sann visionär, utan även en pionjär inom sponsring. Museets samlingar består till största delar av gåvor, och bygget av museet på Djurgården finansierades år för år av privata donationer och statsbidrag.

 

Hjälp till att rusta museet inför framtiden

Idag står museet inför en ny spännande fas, att öppna upp och tillgängligöra världens största samling av svensk och nordisk kulturhistoria för fler besökare.

År 2023 firar museet 150 år, och nu rustar vi för de kommande 150 åren. Vi kommer successivt att lägga ut planerna. Redan nu kan du läsa mer här
 

Vill du vara med och stötta arbetet?

Nordiska museet söker både långsiktiga sponsorrelationer och partnerskap samt donationer. 

Kontakta gärna:

Vanessa Gandy, Chef Museiupplevelse

E-post

Telefon
08-519 546 73