Gå till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Stiftelsen Nordiska museet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur nordiskamuseet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och WCAG 2.1 nivå AA. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Allmänna brister

 • Sökfunktionaliteten på webbplatsen ger i dagsläget inte förslag på sökord, något vi vet skulle ge bättre sökträffar och underlätta för många besökare, framförallt personer med skrivsvårigheter. Vi utvärderar i nuläget olika alternativ och lösningar för att göra det lättare för dig som besökare att hitta det du letar efter.
 • Det finns äldre PDF-dokument som inte är formaterade enligt normen för tillgänglighet.
 • De videoklipp som finns publicerade på sajten har inga alternativ för syntolkning.
 • Några av de videoklipp som finns publicerade på sajten har inga alternativ för att slå på textning.
 • Vissa länkar som leder till webbplatser utanför denna webbplats gör detta i nya fönster.
 • Det går just nu inte att lyssna på sajten utom via hjälpmedel som ligger utanför den.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Och meddela oss:

 • om det gäller hela webbplatsen eller en specifik sida (ange gärna vilken)
 • vad du försökte göra
 • vad som gick fel

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Hur vi testat webbplatsen

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vi har gjort en självskattning (intern testning) av nordiskamuseet.se.

 • Senaste bedömningen gjordes den 1 december 2023.
 • Webbplatsen publicerades den 21 november 2023.
 • Redogörelsen uppdaterades senast den 1 december 2023.