Nordiska museets avdelningar

Styresmannen

Styresmannen, som är Nordiska museets högsta chef, leder och samordnar stiftelsens verksamheter.

Styresman: Sanne Houby-Nielsen
Kontakta styresmannens sekreterare

Styresmannens sekreterare: Camilla Nilsson
Tel: 08-519 546 21
E-post: camilla.nilsson@nordiskamuseet.se

Ekonomi & Utveckling

Ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomi och HR-frågor, verksamhetsplanering och Nordiska museets förlag.

Chef Ekonomi & Utveckling: Karin Englund
Tel: 08-519 546 22
E-post: karin.englund@nordiskamuseet.se

HR-chef: Rebecca Rosenqvist
Tel: 08-519 546 08
E-post: rebecca.rosenqvist@nordiskamuseet.se

Redovisningschef: Annelie Ramsten
Tel: 08-519 545 21
E-post: annelie.ramsten@nordiskamuseet.se

Hallwylska Professuren

Gästprofessor: Lotten Gustafsson Reinius
Tel: 08-519 545 85
E-post: lotten.gustafsson.reinius@nordiskamuseet.se

Museiupplevelsen

Chef museiupplevelsen: Vanessa Gandy

Tel: 08-519 546 73

E-post: vanessa.gandy@nordiskamuseet.se

Digital interaktion

Avdelningschef: Sven Rentzhog

Tel: 08-519 545 44

E-post: sven.rentzhog@nordiskamuseet.se

IT-chef: Stefan Von Pongracz

Tel: 08-519 545 14

E-post: stefan.pongracz@nordiskamuseet.se

Kommunikation

Kommunikationschef: Emma Reimfelt

Tel: 08-519 545 59

E-post: emma.reimfelt@nordiskamuseet.se

Pressansvarig: Sofia Hiller
Tel: 08-519 545 18
E-post: sofia.hiller@nordiskamuseet.se

Projektkontoret

Projektchef uställningar: Elna Nord
Tel: 08-51954560
E-post: elna.nord@nordiskamuseet.se

Avdelning Fastighet & Bevarande

Fastighets- och säkerhetschef: Leif Hed

Tel: 08-519 546 86

E-post: leif.hed@nordiskamuseet.se

Sektionschef fastighet och park: Magnus Gustafsson

Tel: 
08-519 546 30
E-post: Magnus.gustafsson@nordiskamuseet.se

Sektionschef verkstad: John Christie

Tel: 08-519 546 32

E-post: john.christie@nordiskamuseet.se

Sektionschef bevarande: Sara Ellenius 

Tel: 08-519 545 45

E-post: sara.ellenius@nordiskamuseet.se

Avdelning Kulturhistoria

Avdelningschef: Helen Persson

Tel: 08-519 546 23

E-post: helen.persson@nordiskamuseet.se

Sektionschef arkiv & bibliotek: Katarina Standár

Tel: 08-519 545 77

E-post: katarina.standar@nordiskamuseet.se

Inom avdelningen ingår Sektion Arkiv & Bibliotek, Sektion Föremålslogistik och Sektion Intendenter samt Center för dräkt och mode.

Avdelning Publik

Avdelningschef: Sara Källström

Tel 08-519 546 99

E-post: sara.kallstrom@nordiskamuseet.se

Sektionschef butik: Hanne Segelberg

Tel: 08-519 546 04

E-post: hanne.segelberg@nordiskamuseet.se

Sektionschef värdar: Mattias Johansson
Tel: 08-519 545 50
mattias.johansson@nordiskamuseet.se

Julita gård

Avdelningschef: Eva Skyllberg
Tel: 08-519 545 69
E-post: eva.skyllberg@nordiskamuseet.se

Sektionschef fastighet och mark: Roger Johnsson
Tel: 08-519 545 62
E-post: roger.johnsson@nordiskamuseet.se

Sektionschef förmedling och service: Maria Ingras
Tel: 08-519 546 57
E-post: maria.ingras@nordiskamuseet.se