Nordiska museets avdelningar

Styresmannen

Styresmannen, som är Nordiska museets högsta chef, leder och samordnar stiftelsens verksamheter.

Styresman Sanne Houby-Nielsen
Kontakta styresmannens sekreterare

Styresmannens sekreterare Camilla Nilsson
Tel: 08-519 546 21
E-post: camilla.nilsson@nordiskamuseet.se

Ekonomi

Ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomi och HR-frågor, verksamhetsplanering och Nordiska museets förlag.

Chef för ekonomiavdelningen Karin Englund
Tel: 08-519 546 22
E-post: karin.englund@nordiskamuseet.se

HR-chef Rebecca Rosenqvist
Tel: 08-519 546 08
E-post: rebecca.rosenqvist@nordiskamuseet.se

Redovisningschef Annelie Ramsten
Tel: 08-519 545 21
E-post: annelie.ramsten@nordiskamuseet.se

Kontaktinformation till övriga medarbetare på avdelningen
 

Fastighet

Fastighet ansvarar för planering, byggande, vård och underhåll av Nordiska museets byggnader, parker, anläggningar och tekniska system samt produktion av utställningar, program och uthyrningar.

Fastighets- och säkerhetschef Leif Hed
Tel: 08-519 546 86
E-post: leif.hed@nordiskamuseet.se

Sektionschef för fastighet och park Stefan Liman
Tel: 08-519 546 80
E-post: stefan.liman@nordiskamuseet.se

Sektionschef för utställningsverkstad John Christie
Tel: 08-519 546 32
E-post: john.christie@nordiskamuseet.se

Kontaktinformation till övriga medarbetare
 

 

Julita gård

Avdelningen Julita gård ansvarar för Nordiska museets verksamhet vid Julita gård med visningar, övernattningar, utställningar, barn- och familjeprogram. Avdelningen ansvarar för skötseln av trädgården och samlingarna av äldre kulturväxter samt förvaltningen av godsets bostäder, jordbruk, skog och fiskevatten. Museets arbete inom lantbrukshistoria och kulturväxternas historia bedrivs också vid Julita gård.

Sektionschef förmedling och service är Katarina Bäck Petersson
Tel: 08-519 545 03
E-post: katarina.back.petersson@nordiskamuseet.se

Sektionschef trädgård är Klara Holmqvist
Tel: 08-519 545 28
E-post: klara.holmqvist@nordiskamuseet.se

Sektionschef Fastighet och mark är Roger Johnsson
Tel: 08-519 545 62
E-post: roger.johnsson@nordiskamuseet.se

Intendent agrarhistoria är Per Larsson
Tel: 08-519 545 72
E-post: per.larsson@nordiskamuseet.se

Kontaktinformation till övriga medarbetare
 

Kommunikation och program

Kommunikation och program ansvarar för information, marknadsföring, presskontakter och webbsida samt entréer och butik på Nordiska museet.

Kommunikationschef: Emma Reimfelt
E-post: emma.reimfelt@nordiskamuseet.se

Pressansvarig: Sofia Hiller
Tel: 08-519 545 18
E-post: sofia.hiller@nordiskamuseet.se

Sektionschef för museivärdar och butik: Hanne Segelberg
Tel: 08-519 546 04
E-post: hanne.segelberg@nordiskamuseet.se

Publik- och programansvarig Tyresö slott och Svindersvik: Wenke Rundberg
Tel: 08-519 546 96
E-post: wenke.rundberg@nordiskamuseet.se

Marknadskommunikatör: Lotta Wallgren
Tel: 08-519 545 17
E-post: lotta.wallgren@nordiskamuseet.se

Marknadskommunikatör: Olle Burman
Tel: 08-519 545 39
E-post: olle.burman@nordiskamuseet.se

Marknadskommunikatör: Matilda Lindgren
Tel: 08-519 546 60
E-post: matilda.lindgren@nordiskamuseet.se

Kontaktinformation till övriga medarbetare
 

Kunskap och förmedling

Kunskap och förmedling ansvarar för föremålsinsamling, dokumentation och kunskapsuppbyggnad. Avdelningen bedriver visningsverksamhet, undervisning och folkbildning inom det kulturhistoriska området. Biblioteket är en sektion inom avdelningen.

Chef för avdelningen är Lena Palmqvist
Tel: 08-519 546 50
E-post: lena.palmqvist@nordiskamuseet.se

Chef för bibliotekssektionen är Katarina Standár
Tel: 08-519 545 77
E-post: katarina.standar@nordiskamuseet.se

Chef för Center för dräkt- och modehistoria är Helen Persson
Tel: 08-519 546 23
E-post: helen.persson@nordiskamuseet.se

Kontaktinformation till övriga medarbetare
 

Digital interaktion

Digital interaktion ansvarar för utveckla metoder och verktyg för att kommunicera museets verksamhet digitalt. Avdelningen ansvarar även för drift och förvaltning av system, information och infrastruktur.

Chef för avdelningen är Sven Rentzhog.
Tel: 08-519 545 44
E-post: sven.rentzhog@nordiskamuseet.se

Kontaktinformation till övriga medarbetare
 

Samlingarna

Samlingarna ansvarar för utlån, konservering, registrering och magasinering av museets föremål. Arkivet med dokument-, fotografi- och bildsamlingar liksom museets fotografer hör till avdelningen.

Chef för avdelningen är Susanna Janfalk
Tel: 08-519 547 21
E-post: susanna.janfalk@nordiskamuseet.se

Chef sektion Föremål är Sara Ellenius 
Tel: 08-519 545 45
E-post: sara.ellenius@nordiskamuseet.se

Chef sektion Arkiv och fotografi är Jonas Engman
Arkivexpedition:
E-post: arkivet@nordiskamuseet.se
Bildförmedling
E-post: bild@nordiskamuseet.se

Kontaktinformation till övriga medarbetare

 

Barn, familj och lärande

Avdelningen Barn, familj och lärande ansvarar för Nordiska museets barn- och skolverksamhet.

Chef för avdelningen är Sara Källström
Tel 08-519 546 99
E-post: sara.kallstrom@nordiskamuseet.se

Kontaktinformation till övriga medarbetare