Nordiska museets avdelningar

Styresmannen

Styresmannen, som är Nordiska museets högsta chef, leder och samordnar stiftelsens verksamheter.

Styresman: Sanne Houby-Nielsen
Kontakta styresmannens sekreterare

Styresmannens sekreterare: Camilla Nilsson
Tel: 08-519 546 21
E-post: camilla.nilsson@nordiskamuseet.se

Ekonomi

Ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomi och HR-frågor, verksamhetsplanering och Nordiska museets förlag.

Ekonomidirektör: Karin Englund
Tel: 08-519 546 22
E-post: karin.englund@nordiskamuseet.se

HR-chef: Rebecca Rosenqvist
Tel: 08-519 546 08
E-post: rebecca.rosenqvist@nordiskamuseet.se

Redovisningschef: Annelie Ramsten
Tel: 08-519 545 21
E-post: annelie.ramsten@nordiskamuseet.se

Kontaktinformation till övriga medarbetare på avdelningen

Fastighet

Fastighet ansvarar för planering, byggande, vård och underhåll av Nordiska museets byggnader, parker, anläggningar och tekniska system samt produktion av utställningar, program och uthyrningar.

Fastighets- och säkerhetschef: Leif Hed
Tel: 08-519 546 86
E-post: leif.hed@nordiskamuseet.se

Sektionschef fastighet och park: Stefan Liman
Tel: 08-519 546 80
E-post: stefan.liman@nordiskamuseet.se

Sektionschef verkstad: John Christie
Tel: 08-519 546 32
E-post: john.christie@nordiskamuseet.se

Kontaktinformation till övriga medarbetare

Julita gård

Avdelningen Julita gård ansvarar för Nordiska museets verksamhet vid Julita gård med visningar, övernattningar, utställningar, barn- och familjeprogram. Avdelningen ansvarar för skötseln av trädgården och samlingarna av äldre kulturväxter samt förvaltningen av godsets bostäder, jordbruk, skog och fiskevatten. Museets arbete inom lantbrukshistoria och kulturväxternas historia bedrivs också vid Julita gård.

Tf. avdelningschef, sektionschef fastighet och mark: Roger Johnsson
Tel: 08-519 545 62
E-post: roger.johnsson@nordiskamuseet.se

Sektionschef förmedling och service: Maria Ingras
Tel: 08-519 546 57
E-post: maria.ingras@nordiskamuseet.se

Sektionschef trädgård: Klara Holmqvist
Tel: 08-519 545 28
E-post: klara.holmqvist@nordiskamuseet.se

Kontaktinformation till övriga medarbetare

Kommunikation och program

Kommunikation och program ansvarar för information, marknadsföring, presskontakter, sociala medier och webbsida.

Tf kommunikationschef, pressansvarig: Sofia Hiller
Tel: 08-519 545 18
E-post: sofia.hiller@nordiskamuseet.se

Kontaktinformation till övriga medarbetare

Museiupplevelsen

Museiupplevelsen ansvarar för koncept och utveckling av besöksupplevelser, entréer och butik.

Chef museiupplevelsen: Vanessa Gandy
Tel: 08-519 546 73
E-post: vanessa.gandy@nordiskamuseet.se

Sektionschef värdar och butik: Hanne Segelberg
Tel: 08-519 546 04
E-post: hanne.segelberg@nordiskamuseet.se

Kontaktinformation till övriga medarbetare

Kunskap och förmedling

Kunskap och förmedling ansvarar för föremålsinsamling, dokumentation och kunskapsuppbyggnad. Avdelningen bedriver visningsverksamhet, undervisning och folkbildning inom det kulturhistoriska området. Biblioteket är en sektion inom avdelningen.

Avdelningschef samt chef för Center för dräkt och mode: Helen Persson
Tel: 08-519 546 23
E-post: helen.persson@nordiskamuseet.se

Sektionschef bibliotek: Katarina Standár
Tel: 08-519 545 77
E-post: katarina.standar@nordiskamuseet.se

Kontaktinformation till övriga medarbetare

Digital interaktion

Digital interaktion ansvarar för utveckla metoder och verktyg för att kommunicera museets verksamhet digitalt. Avdelningen ansvarar även för drift och förvaltning av system, information och infrastruktur.

Avdelnigschef: Sven Rentzhog
Tel: 08-519 545 44
E-post: sven.rentzhog@nordiskamuseet.se

IT-chef: Stefan Von Pongracz
Tel: 08-519 545 14
E-post: stefan.pongracz@nordiskamuseet.se

Kontaktinformation till övriga medarbetare

Samlingarna

Samlingarna ansvarar för utlån, konservering, registrering och magasinering av museets föremål. Arkivet med dokument-, fotografi- och bildsamlingar liksom museets fotografer hör till avdelningen.

Avdelningschef: Susanna Janfalk
Tel: 08-519 547 21
E-post: susanna.janfalk@nordiskamuseet.se

Sektionschef föremål: Sara Ellenius 
Tel: 08-519 545 45
E-post: sara.ellenius@nordiskamuseet.se

Sektionschef arkiv och foto: Jonas Engman
Arkivexpedition:
E-post: arkivet@nordiskamuseet.se
Bildförmedling
E-post: bild@nordiskamuseet.se

Kontaktinformation till övriga medarbetare

Barn, familj och lärande

Avdelningen Barn, familj och lärande ansvarar för Nordiska museets barn- och skolverksamhet.

Avdelningschef: Sara Källström
Tel 08-519 546 99
E-post: sara.kallstrom@nordiskamuseet.se

Kontaktinformation till övriga medarbetare