Nordiska museets och Skansens Vänner

Vänföreningen är en social mötesplats för dig som är intresserad av kulturhistoria och vill stödja museerna. Vi ordnar utflykter, visningar och sammankomster där du träffar likasinnade, se aktuellt program nedan. För närvarande är vi över 2 700 vänner!

Som medlem får du:

 • Fri entré till Nordiska museet*, Skansen, Julita gård* och Härkeberga prästgård
 • Fri entré även till Svindersvik och Tyresö slott. För information om öppettider se respektive hemsida under rubriken Slott & gårdar ovan.
 • Fri entré till Jamtli i Östersund, Sverresborg i Trondheim, Norsk folkemuseum i Oslo, Maihaugen i Lillehammer och Den gamle by i Århus.
 • 10 procents rabatt i museibutikerna på Nordiska museet, Skansen och Julita gård
 • Kaffe på maten i Nordiska museets restaurang
 • Gratis audioguide på Nordiska museet
 • Medlemstidningen Artur 4 gånger per år

* Gäller ej vid evenemang med förhöjd entré eller evenemang anordnat av extern aktör.

Nordiska museets och Skansens Vänner bildades 1918. Syftet är att stödja och sprida kännedom om de båda institutionernas verksamhet. Föreningen är ideell och som vän gör du en värdefull insats och verkar i museigrundaren Artur Hazelius anda. Överskottet i föreningen går till att stödja projekt vid Nordiska museet och Skansen och till inköp till samlingarna. Några projekt som vänföreningen bidragit till:

- Möbelskydd på Tyresö slott, Nordiska museet
- Kommande satsning för barn och unga på Nordiska museet
- Stråtaken på Härkeberga kaplansgård, Nordiska museet
- Observatoriet på Skansen
- Avelsanläggning för vitryggiga hackspetten på Skansen
- Kärleksstigen på Skansen

Värva nya vänner

Vi vill ha fler som delar vår passion för kultur. Därför är det ett bra tillfälle att du redan nu ger bort ett medlemskap som present.

Styrelse

 • Niclas Forsman, ordförande
 • Hans Malmsten, skattmästare
 • Sanne Houby-Nielsen, Nordiska museet
 • John Brattmyhr, Skansen
 • Christina Britton, Stephan Fickler, Elisabeth Edholm Fernström, Meg Tivéus, Carin Bergström, Michael Berglöf och Johan Nordenfalk.

Läs mer i senaste numret av medlemstidningen Artur

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018