Folklig dräktkultur

Folkdräkt, bygdedräkt och folkligt mode.

Kläder för vardag och helg

I Nordiska museet finns en stor samling av folkliga kläder från olika tider och olika platser. I samlingarna finns främst folkdräkter och folkliga modedräkter representerade.

En liten del av samlingen består av bygdedräkter och komponerade bygdedräkter. Merparten av folkdräkterna och de folkliga modeplaggen är från 1700-1800 talen. Dessa samlades in vid den senare delen av 1800-talet under Artur Hazelius ledning. Till sin hjälp hade Hazelius flera ombud, s.k. ”skaffare” som förvärvade dessa dräkter vilka kom att utgöra grunden till Nordiska museet.

Första föremålet en kjol

Kjolen har inventarienummer 1 och är det första föremålet som märktes in som föremål i Nordiska museets samlingar år 1872.

Begrepp

Det är lätt att blanda ihop begreppen kring den folkliga dräktkulturen. Merparten av bondesamhällets- och det tidiga industrisamhällets befolkning bar folklig modedräkt.

Dräktakvareller

I Nordiska museets arkiv finns en mängd akvareller och skisser med folkdräkter som huvudmotiv. Bilderna är i de flesta fall från mitten av 1800-talet och utförda av våra mer eller mindre kända konstnärer.

Linda, knyta, bära

Band av olika slag var ett oumbärligt föremål. De användes både för att hålla ihop, knyta om och bära i men också som utsmyckning i både kvinno-, mans- och barndräkter.

Dräkter i samlingarna

Här kan den som är intresserad av dräkter upptäcka Nordiska museets samlingar av akvareller, katalogkort och föremål uppdelade efter geografiskt område.

 

att om flere slag af folkdrägter i samma socken finnas, i främsta rummet den mans - eller kvinnodrägt anskaffas, som är mest egendomlig-hvilken vanligen torde vara högtidsdrägten

Artur Hazelius, 1873

Broderier

I den folkliga traditionen intog broderierna en betydande plats både i inredningssammanhang och i den folkliga dräkten.

Brudklädning

Brudklädning i Leksand. Upptagen i Källbergets by, Leksand, Dalarna 1951 för Nordiska museet. Bruden Karin Hanses bär sin egen dräkt medan prydnaderna ägs av brudkläderskan Mann-mor, i vars gård inspelningen ägt rum. Foto: Åke Wintzell

Litteraturtips

I bokstavsordning, med kommentarer.