Arkiv och Bibliotek

Nordiska museets arkiv och bibliotek har unika kulturhistoriska samlingar. Vi är tillgängliga för forskare, museianställda och alla intresserade. Besök oss i läsesalen innanför museibutiken. Välkommen!

Information med anledning av situationen kring Covid-19
På grund av rådande situation och korttidsarbete är Nordiska museets arkiv och bibliotek samt bildförmedling tills vidare stängt för fysiska besök och inkommande ärenden. Vi hoppas att situationen förbättras så att vi ska kunna välkomna våra besökare till hösten igen.
Behöver du låna böcker av biblioteket kan du fjärrlåna dessa från ditt närmaste bibliotek. Tills vidare kommer lånetiden förlängas på de böcker som är utlånade och de kommer inte att krävas tillbaka förrän i höst. Återlämning av lånade böcker kan göras i återlämningslådan som finns vid entrén till museets butik och är tillgänglig under museets öppettider från den 1 juni 2020.
Tack för ditt tålamod!