Arkiv och Bibliotek

Nordiska museets arkiv och bibliotek har unika kulturhistoriska samlingar. Vi är tillgängliga för forskare, museianställda och alla intresserade. Besök oss i läsesalen innanför museibutiken. Välkommen!


Arkiv

Öppettider: Onsdag kl 12–18 (framtagning till kl.16.30)
Torsdag kl 12–16 (framtagning till kl.15)

Kontakt till Bildförmedlingen

Bibliotek

Öppettider: Tisdag till torsdag kl 12–16.
September–maj: även onsdagar kl 12–18.