Arkivet

Nordiska museets arkiv är ett av Nordens största kulturhistoriska arkiv med närmare 5 500 hyllmeter arkivhandlingar och bildsamlingar som omfattar ca 6 miljoner bilder. Du kan ta del av arkivets handlingar i läse- och forskarsalen som finns innanför museibutiken.

Bra att veta inför ditt besök

  • Vår läsesal har begränsat utrymme och det kan bli trångt. Vid vissa tidpunkter kan tyvärr alla platser vara upptagna.
  • Kontakta gärna arkivet på e-post inför ditt besök för att säkerställa att det material du vill titta på är tillgängligt.

Välkommen!

 

Öppettider

Se Öppettider för Arkivet

 

Kontakta Arkivet

e-post:
tel: 08-519 545 55 (onsdagar kl. 12.00–18.00)

Inför ditt besök till Nordiska museets arkiv

Bildförmedlingen

Verksamheten vid bildförmedlingen är under utredning. I dagsläget kan vi inte leverera digital bild på beställning, men står till tjänst med framtagning av bild för egen reprofotografering i läse- och forskarsalen. Du kan under tiden ladda ned digitala bilder eller förbereda ditt besök genom att leta efter bilder på www.digitaltmuseum.se. Där finns även ett begränsat antal bilder som redan är högupplösta och fria för användning. Då upplösningen varierar ansvarar du själv för att följa de CC-licenser som är kopplade till bilderna vid publicering.

 

Arkivet berättar

"Allt mänskligt ryms här". Arkivarie Marie Steinrud lyfter fram material och personliga berättelser ur Nordiska museets arkiv i en programserie producerad av UR Samtiden i samarbete med Nordiska museet.