Arkivet

Nordiska museets arkiv är ett av Nordens största kulturhistoriska arkiv med närmare 5 500 hyllmeter arkivhandlingar och bildsamlingar som omfattar ca 6 miljoner bilder. Du kan ta del av arkivets handlingar i läse- och forskarsalen som finns innanför museibutiken.

Arkivet har öppet med varsamhet och omsorg om både besökare och personal en dag i veckan:

Öppettider 

September–Maj: Onsdagar 12.00–18.00 (framtagning till 16.30)

 

Platserna är färre än tidigare för att kunna hålla omtänksamt avstånd. Om du planerar att göra ett besök behöver du därför boka din plats i förväg genom e-post eller telefon. Vi ser helst att du bokar genom e-post så kan vi hjälpa dig på bästa sätt. Vi utgår ifrån att du följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och inte besöker oss om du uppvisar symptom på Covid-19.

Välkommen! 

Kontakta Arkivet

e-post:
tel: 08-519 545 55 (onsdagar kl. 12.00–18.00)

Inför ditt besök till Nordiska museets arkiv

Bakom kulisserna i arkivet