Arkivet

Nordiska museets arkiv är ett av Nordens största kulturhistoriska arkiv med närmare 5 500 hyllmeter arkivhandlingar och bildsamlingar som omfattar ca 6 miljoner bilder. Du kan ta del av arkivets handlingar i läse- och forskarsalen som finns innanför museibutiken.

Från 24 mars har Arkivet öppet med varsamhet och omsorg om både besökare och personal en dag i veckan enligt nedan.

Öppettider

Onsdagar 12.00–18.00 (framtagning till 16.30)

Platserna är färre än tidigare för att kunna hålla omtänksamt avstånd. Om du planerar att göra ett besök behöver du därför boka din plats i förväg genom e-post eller telefon. Vi ser helst att du bokar genom e-post så kan vi hjälpa dig på bästa sätt. Vi utgår ifrån att du följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och inte besöker oss om du uppvisar symptom på Covid-19.

Välkommen! 

Kontakta Arkivet

e-post:
tel: 08-519 545 55 (onsdagar kl. 12.00–18.00)

Inför ditt besök till Nordiska museets arkiv

Bakom kulisserna i arkivet