Äppelappen

Vet du vad det är för ett äppelträd som står i din trädgård? Vill du få hjälp med sortbestämning, veta mer om äppelodling eller dina favoritäpplens historia? Nu kan du framstå som rena pomologen med Äppelappen, Nordiska museets nya gratisapp för iOS och Android!

Under sensommar och tidig höst skördas äpplen runt om i Sveriges offentliga miljöer och trädgårdar och intresset för att odla och äta svenska äpplen har ökat de senaste åren. Man kokar mos och lämnar in sina äpplen till musterier men vet kanske inte vilken sort det är man plockat i sin egen trädgård – många äppelträd har planterats för länge sedan och kunskapen om dem har börjat gå förlorad. Nordiska museets Äppelappen underlättar för alla som vill veta mer. Den innehåller fakta och kunskap om drygt trehundra svenska äppelsorter och kan hjälpa till med sortbestämning av frukter. Självklart finns också interaktiva funktioner:

–Genom att svara på fyra frågor om storlek, färg, form och mognad så kan du få hjälp med att ta reda på vilken sort som finns i din trädgård. När du hittat din äppelsort kan du se var andra odlar den, lägga till bilder, placera dina fruktträd på kartan. Du kan också se vilka sorter som är mest populära och odlade. Under "Min trädgård" kan du samla på dina favoriter och träd som du odlar, berättar Robert Ziherl, producent på Nordiska museets avdelning Nya medier.

I appen finns också råd om äppelodling, plantering, skötsel, ympning med mera från trädgårdsmästarna på Julita gård i Sörmland, som ägs och drivs av Nordiska museet. På Julita gård finns Sveriges största klonarkiv för äpplen. Här arbetar Nordiska museet som ett av de första museerna i världen med att bevara och tillgängliggöra ”levande samlingar” -med det menas exempelvis kulturväxter- för eftervärlden. Framtagandet av Äppelappen är en del i det arbetet:

–När man köper hus eller fritidshus idag vet man oftast inte vilka äppelsorter som växer på tomten och än mindre om deras ursprung och historia. Syftet med appen är att berätta om våra kulturhistoriska äppelsorter, när de mognar, hur de ser ut och smakar och deras historia men också att underlätta för alla som vill ha hjälp med att sortbestämma sitt träd. Förhoppningsvis leder detta till att fler vill bruka och bevara en del av vår historia, säger Eva Eneblad, trädgårdsmästare på Julita gård.

Äppelappen är utvecklad i samarbete med pomolog Mats Brokvist, aktiv sortbestämmare i Sveriges Pomologiska sällskap och med stöd av Riksförbundet Svensk trädgård. Text- och bildmaterialet kommer från boken Våra äpplesorter (Nordiska museets förlag) av Anton Nilsson, tidigare pomolog vid Nordiska museet. Koncept, användarupplevelse och teknisk utveckling är utförd av Whitespace. Appen är förhandsvisad och testad av besökare under Julita gårds och Nordiska museets äppeldagar i september.

Äppelappen är gratis och finns tillgänglig för iOS och Android i Appstore och Google play och som webbplats: www.nordiskamuseet.se/appelappen

Ur appen

Historik kring sorten Förlovningsäpple:

Det här är en kärnfrukt från Mäland i Skog i Ångermanland. Historien om hur äpplet fick sitt namn berättade trädgårdskonsulenten Karl Mattson i Allmän svensk trädgårdstidning 1931: "Detta såddes av hemmansägare Skoglund i Mäland, Skog på en särskild högtidsdag för 33 år sedan. Den dagen hade nämligen makarna Skoglund varit nere i Härnösand och förlovat sig. Men, ingen kan – inte ens en sådan dag – leva enbart på kärlek, utan det får ju även lov att vara lekamlig spis, och denna kom händelsevis att bestå av några äpplen som inköpts på torget. ...”

”... När de nyförlovade på kvällen sutto i sitt lugna hem i Skog och välvde framtidsplaner, passade det bra att samtidigt läska sig med de inköpta äpplena. På bordet stod en blomma, som det bör vid ett dylikt tillfälle, och herr Skoglund fick nu ett infall att stoppa en äpplekärna i blomkrukan. Fröet grodde och behölls i blomkrukan en tid men flyttades sedan ut till en plats i trädgården, där den ännu i dag står.(…).”

Visste du att?

Äpplet är den mest odlade frukten i den tempererade klimatzonen (dvs. klimatzonen med tydliga årstider). I hela världen finns 7 500 registrerade sorter varav det i Sverige finns ett par hundra.

Pomologi är läran om odlade trädfrukter och då främst äpplen och päron. När en pomolog ska sortbestämma ett äpple tittar pomologen på äpplet med skaftet nedåt och foderhålan uppåt – dvs. upp- och-ned för en lekman. Sorten är lättare att bestämma genom att titta på fodret än i skafthålan och hela äpplets siluett framgår tydligare från det hållet. Därför är alla äpplen i appen avmålade upp-och ned-vända.

Julita gårds klonarkiv är en del av den nationella genbanken vars uppbyggnad sker inom det Nationella programmet för odlad mångfald (POM). Den svenska nationella genbanken är uppbyggd av två delar – den centrala samlingen på Alnarp i Skåne och lokala klonarkiv tillgängliga för allmänheten. Idag växer hundratals fruktträd på Julita gård från över hundra sorter. Ett femtiotal av dessa är speciella och kallas mandatsorter, vilket betyder att Nordiska museet ansvarar nationellt för att bevara dessa lokalsorter i vårt klonarkiv. Det finns ytterligare omkring femton lokala klonarkiv utspridda i Sverige.

Läs mer här: http://www.nordiskamuseet.se/artiklar/julitas-klonarkiv-frukt

För mer information

Producent Nya medier

Robert Ziherl
08-519 546 85 
robert.ziherl@nordiskamuseet.se

Trädgårdsmästare Julita gård

Eva Eneblad
08-519 45 08
eva.eneblad@nordiskamuseet.se

Presskontakt

Lotta Wallgren
08-519 545 17
lotta.wallgren@nordiskamuseet.se

Pressbilder

Nordiska museets app Äppelappen. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Äppelplockning på Julita gård, foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.
Aroma. Akvarell av Ingrid Nilsson, ur Nordiska museets arkiv.
Stäringe-Karin. Akvarell av Hillevi-Hellman, ur Nordiska museets arkiv.
Förlovningsäpple. Akvarell av Hillevi Hellman, ur Nordiska museets arkiv.

Att använda pressmaterialet

Pressbilder får endast publiceras i redaktionella texter om Nordiska museet eller museets utställningar, och fotografens samt museets namn ska alltid anges.

Behandlar texten huvudsakligen något annat vänligen kontakta museets bildförmedling.

Bilder finns högupplösta i anslutning till pressmeddelanden.