Fars dag

Fars dag är ett bra exempel på en högtid som saknar religiös grund och som ibland får kritik för att vara kommersiell. Dagen infaller andra söndagen i november. Den tillkom i Sverige efter amerikansk förebild under 1930-talet.

Bilden: Fars dag på Nordiska Kompaniet 1940. Foto: Erik Holmén, ©Nordiska museet.

”Onödigt fjäsk”

En pappa som flaskmatar sitt barn var under 1970- och tidiga 1980-talet, ännu en ganska ovanlig syn. Foto K H Hernried, ©Nordiska museet

Fars dag infaller den andra söndagen i november och har precis som Mors dag skapats efter amerikansk förebild och med Mors dag som förebild. Initiativtagaren var en viss Sonora Smart Dodd i Spokane, USA. Hon ville hylla sin far – en veteran från det amerikanska inbördeskriget – som ensam hade fostrat sju barn efter att modern avlidit i barnsäng. Fars dag kom till Sverige 1931. 1949 bildades en nordisk kommitté av köpmän med syfte att verka för sedens spridning, vilket antyder handelns ekonomiska värdering av högtider.

Förutom handeln är massmedier och skolor viktiga för att sprida både Mors och Fars dag. Barn uppmuntras till exempel att på skoltid tillverka gratulationskort. De båda dagarna firas på ungefär samma sätt, men Fars dag något enklare. Ett rätt vanligt sätt att fira far är med morgonuppvaktning med kaffe, tårta, blommor och en present.

När Nordiska museet 1963 samlade in uppgifter om mors- och farsdagsfirande framkom att många äldre till en början var negativa till högtiden, som bland annat kallades ”onödigt fjäsk”.

Hyllar kärnfamiljen

Varannan pappa får en ny slips på fars dag. Den populäraste färgen är blått, tätt följt av rött och den ska gärna vara randig. Foto: Gunnar Lundh, ©Nordiska museet.

Fars och Mors dag hyllar kärnfamiljen, den familjebildning som kommit att dominera de Nordiska välfärdsstaternas sociala struktur. I början av 1920-talet uppstod det i Sverige en mindre debatt där en del framhöll nödvändigheten att instifta en dag som hyllar faderns roll i familjen. Ett ironiskt inlägg i tidningarna var att om en Djurens dag var på förslag, så vore det väl rimligt att fäderna också finge en egen dag – allrahelst som att Mors dag redan fanns. När Fars dag några år senare etablerats, skrev signaturen ”Tacksam dotter” följande i Svenska Dagbladet: "Fars uppgift i hemmet är en annan än Mors, det veta vi alla, men den är lika viktig. Fars betydelse för hemmets bestånd, för barnens fostran, för hemlivets stadga och lyftning, kan aldrig överskattas." (SvD 3/11 1932)

Fortfarande är slipsen den vanligaste farsdagspresenten och varannan pappa får en ny slips på Fars dag. Sedan 1930-talet har gåvorna varit kopplade till en traditionell mansroll. Förutom slips och kläder, har gåvorna till exempel varit krigsromaner, cigarrer och After shave.

I Sverige är Fars dag liksom Mors dag inte alls associerad med religion, men intressant att notera är att Fars dag i USA rätt länge hade religiös prägel. I Sverige har dessa högtider kritiserats för att hylla konservativa familjevärderingar, men också för att de utesluter barn som saknar föräldrar. Åren kring 1970 dyker det här och var upp starka formuleringar om att lägga ner dagen eller att åtminstone göra om den till en Familjens dag.

Datum: 
2023-11-23
2024-11-10
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här