Mors dag

Mors dag firas den sista söndagen i maj. Dagen kom till i Sverige i början av 1900-talet, men har vissa historiska motsvarigheter i Europa. I likhet med fars dag är denna dag typisk för det framväxande välfärdssamhället under 1900-talet, då flera högtidsdagar skapades.

Bilden: Högläsning ur ”Bullerbyboken” av Astrid Lindgren, 1960-tal. Foto: Karl Erik Granath, ©Nordiska museet.

Mor hälsas med sång

Kvinna med barnvagn i Fruängen, sent 1950-tal eller tidigt 1960-tal. Beskuren. Foto: KH Hernried, ©Nordiska museet.

Efter första världskriget var Sverige statt i förändring. Välfärdsstaten – "Folkhemmet" – stod för dörren, ett samhälle som byggdes kring kärnfamiljen. Mors dag instiftades i Sverige 1919 på initiativ av författaren Cecilia Bååth-Holmberg efter amerikansk förebild. I ett litet häfte kallat ”Mors dag” som gavs ut 1920 fanns ett antal instruktioner för hur dagen kunde firas:

 

1. Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång.

2. Mor hälsas om morgonen med sång av barnen.

3. Hon bjudes före uppstigandet på gott kaffe och bröd, berett av barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva.

4. Henne beredes, så långt det är möjligt, vila och frihet från allt hushållsarbete den dagen. Barnen bädda, sopa, laga mat och diska.

5. Vid eftermiddagskaffet eller på aftonen hålles en liten högtidlighet, där far i huset medverkar.

6. Frånvarande barn hälsa Mor med brev eller telegram eller vykort, som särskilt gjorts och tillhandahållas för mors dag.

Ledighet från hushållsarbetet vid denna tid var för en kvinna ovanligt, vilket gör dagens symbolik extra stark. En rimlig tolkning är att mors dag, då som nu, ytterst stärker traditionella könsrollsmönster, eftersom kärnfamiljen alltjämt är den sociala enhet som samhället byggs kring.

Snabbt genomslag

Porträtt av mamma och nyfödd. Foto: KH Hernried, ©Nordiska museet.

Modersgudinnor är kända i flera religioner, till exempel från antikens kult av många gudar. Ur vissa perspektiv kan man kalla den katolska kyrkans Mariakult för en moderskult. I Europa är folkligt firande av modern känt sedan åtminstone 1600-talet, då i form av ”Mothering Sunday”, en dag som ägnades åt att besöka sin familj på en fridag för drängar, pigor och gesäller. De hemvändande barnen förväntades ha med sig gåvor till sin mor. Man besökte också sin hemkyrka.

Särskilda hyllningar av modern är inte kända i det svenska bondesamhället. Men i Nordiska museets arkiv finns en berättelse från 1920-talets Småland, som antyder att mors dag snabbt fick genomslag. Den berättas av Gertrud i Grimhult, vars familj redan 1919 började fira mors dag. Gertrud smög upp tidigt den dagen och gick ut i hagen och plockade daggfriska blommor till kaffebrickan som hennes far gjort i ordning. Hon berättar: "Jag plockade kattfot och käringtand, jag satte inte in blommorna i vas, utan jag sållade dem runt koppen på brickan." Under dagen fortsatte sedan firandet och Gertrud berättar att mor aldrig behövde stå vid spisen. Mors dag var en fridag. I Grimhult, som var en genuin bondby, stod missionshuset i centrum och där hölls alltid morsdagsfest, tillägger Gertrud. Ett religiöst inslag märks. Gertrud berättar att den som hade en mor, mormor eller farmor på kyrkogården pyntade gravarna denna dag.

En följd av Sveriges modernisering

Oljetryck ur Nordiska museets samlingar: Texten lyder: "Till Mor. När jag sluter ögat ser jag mor din ljufva vackra bild. Gode gud av hjärtat ber jag gör mors afton ljus och mild".

Kärleken till modern manifesterades alltmer i det sena 1800-talet. Ofta beskrevs hon med stark känslosamhet. Poeten Viktor Rydberg skriver dessa rader när hans djupt älskade mor gått bort när han var sex år gammal:

Vill du något gott, mitt barn, hon intet gott dig nekar.

Vill du leka, lilla vän, hon gläds åt dina lekar.

Gå till henne, är du trött, och sov vid hennes hjärta.

Upprinnelsen till den moderna mors dag är också ett uttryck för mycket starka känslor för modern. Anna Jarvis, en amerikanska som ville hylla sin bortgångna mor, påverkade president Woodrow Wilson att instifta mors dag 1914. Firandet av mors dag spreds snabbt i USA och världen, och inföll på Jarvis mors dödsdag den 10 maj. I Sverige bestämdes att dagen skulle högtidlighållas sista söndagen i maj.

Att modern på detta sätt hyllades hänger med säkerhet samman med det begynnande 1900-talets förstärkning av kärnfamiljen och att kvinnan under 1800-talets nationalromantik sattes på piedestal och skulle dyrkas. Man kan därför säga att modersbilden är en följd av Sveriges modernisering, både ekonomiskt och kulturellt.

Datum: 
2023-05-28
2024-05-26
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här