Söndagen före advent

I den kyrkliga kalendern kallas denna dag för domsöndagen, med den yttersta domen som tema. Domen avgjorde vilka själar som skulle få salighet och träda in i Paradiset. Den yttersta domen gav avtryck även i vädertydorna. Från Småland finns en minnesregel som säger att ”siken leker till den yttersta domen”. Eller så sades det att när den yttersta domen kommer, så är det slut med sikfisket.

Bilden: Runstaven var en evighetskalender av trä som användes ända in på 1700-talet. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska museet.

Den yttersta domen

För människor i det förindustriella samhället var religionen mycket viktig, vilket avspeglas i både kyrkoåret såväl som i mer folkliga ritualer. Den yttersta domen var ett i högsta grad levande perspektiv. När en människa dött var det viktigt att begravningen skedde på korrekt sätt, så att den döde fick ro i graven i väntan på den yttersta dagen. Då skulle alla själar dömas. Förhoppningen var att då uppnå salighet, dvs evigt liv i Paradiset.

Betydelsen av att få ro i graven avspeglas i berättelser om att en avliden vars begravning gått fel, gick igen som gengångare. Den döde gick igen för att felet skulle rättas till. Om kistan till exempel hamnat snett eller kistlocket glipat grävdes kistan upp och lades tillrätta. Först då försvann gengångaren, som äntligen fick ro i graven.

Datum: 
2023-11-26
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här