Sponsorer och utmärkelser


Stiftelsen Nordiska museet hade inte funnits utan gåvor och donationer från privatpersoner och näringsliv. Vill du vara med och stötta arbetet med att rusta museet inför framtiden? Stiftelsen söker både långsiktiga sponsorrelationer och partnerskap samt donationer.
 

Foto: Nordiska museet.


Artur Hazelius – en pionjär inom sponsring

Museets grundare Artur Hazelius var inte bara en sann visionär, utan även en pionjär inom sponsring. Museets samlingar består till största delar av gåvor, och bygget av museet på Djurgården finansierades år för år av privata donationer och statsbidrag.

 

Hjälp till att rusta museet inför framtiden

Idag står museet inför en ny spännande fas, att öppna upp och tillgängliggöra världens största samling av svensk och nordisk kulturhistoria för fler besökare.

År 2023 firar museet 150 år, och nu rustar vi för de kommande 150 åren. Vi kommer successivt att lägga ut planerna. Redan nu kan du läsa mer här
 

Vill du vara med och stötta arbetet?

Ge en gåva direkt till Stiftelsen Nordiska museets arbete genom att:

Sätta in ditt stöd på vårt bankgiro: 5475-9758 (skriv "gåva Nordiska museet")
Swisha: 1236280424

Med ditt bidrag medverkar du till att stödja Stiftelsen Nordiska museets arbete med att vårda och bevara Stiftelsens unika samlingar, kulturhistoriska miljöer och grönområden för framtiden.

Bli medlem i vänföreningen

Nordiska museets & Skansens vänner är en ideell förening och som vän gör du en värdefull insats och verkar i museigrundaren Artur Hazelius anda. Överskottet i föreningen går till att stödja projekt vid Nordiska museet och Skansen och till inköp till samlingarna. H.K.H. Kronprinsessan Victoria är sedan 1997 är föreningens beskyddare och första hedersledamot.

Bli medlem

Till Nordiska museets & Skansens vänner

Stiftelsens uppdrag

I Stiftelsen Nordiska museet ingår utöver museet på Djurgården i Stockholm, Tyresö slott i Tyresö kommun, Svindersvik i Nacka kommun, Härkeberga kaplansgård i Enköpings kommun och Julita gård i Katrineholms kommun. Stiftelsens uppdrag är brett och innefattar utöver publik verksamhet på de olika anläggningarna även omfattande förvaltning och vård av museisamlingar, kulturhistoriska byggnader, parker och trädgårdar.

Sponsorrelationer och partnerskap

Nordiska museet söker både långsiktiga sponsorrelationer och partnerskap samt donationer.

”Nordens Paris” om NK:s Franska damskrädderi 1902–1966 visas den 17 september 2021 till den 18 september 2022 på Nordiska museet. Utställningen och boken med samma namn är ett samarbete mellan Nordiska museet och Susanna Strömquist, med stöd av Nordiska Kompaniet (NK). 

 

Boken ”Nordens Paris” är även tryckt med bidrag ifrån Olle Engkvists stiftelse, Estrid Ericsons stiftelse, Kungl. Patriotiska sällskapet samt Stiftelsen Längmanska kulturfonden.

 


 

Under 2021 har Gudrun Sjödén skänkt Stiftelsen Nordiska museet en ekonomisk gåva genom ”Gudruns goda gärning 2020”. Stiftelsen kommer att använda gåvan från Gudrun Sjödén till att bevara det svenska textila kulturarvet och göra det tillgängligt i en ny kommande basutställning.

 


 

Utvecklingen av Nordiska museets verksamhet är även beroende och tacksam för andra sorters stöd i form av delfinansiering och bidrag från bland andra:

  • Kungliga Nationalstadsparken, Länsstyrelsen i Stockholm
  • Kungliga Djurgårdsförvaltningen, KDF
  • Formas
  • Nordiska museets och Skansens vänner
  • Lagersbergsstiftelsen
  • Länsstyrelsen Sörmland

 

Kontakta gärna:

Vanessa Gandy, chef Museiupplevelse

E-post

Telefon
08-519 546 73

 

 


Utmärkelser och nomineringar

Utmärkelser och priser

Lidmanpriset 2022
(Arr: Bild och Ord Akademin)
Arktis – medan isen smälter

Special Commendation 2022
(Arr: European Museum of the Year Award/European Museum Forum)

Svensk Bokkonsts diplom 2021
(Arr: Svensk Bokkonst)
Boken "Nordens Paris – NK:s Franska damskrädderi 1902–1966"

Årets utställning 2020
(Arr: Föreningen Forum för utställare)
Tidsvalvet

IDG:s hederspris 2020
Insamlingssajten minnen.se 

Utmärkelsen Årets Guldgruva 2020
(Arr: UtställningsEstetiskt Forum)
Tidsvalvet

The Heritage in Motion Awards 2019, “Best Achievement Award' och bästa webbsida
(Arr: The European Museum Academy, Europa Nostra och Europeana)
Digitalt museum

Stora Turismpriset 2018
Julita gård

Årets svenska måltidslitteratur 2018
(Arr: Måltidsakademien)
Antologin: ”Köket. Rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet ”

Årets svenska måltidslitteratur 2017, kategorin "Historisk måltidslitteratur”
(Arr: Måltidsakademien )
Boken ”Spannmål: Svenska lantsorter"

 

Nomineringar

Swedish Arts and Business Award 2022
(Arr: Föreningen Kultur & Näringsliv)
Nordens Paris

Årets arkiv 2022
(Arr: Arkivforum)
Nordiska museets arkiv

European Museum of the Year Award 2022​
(Arr: European Museum Forum)​

Årets pedagogiska pris 2021
(Arr: FUISM, Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer)
Den digitala insamlingen "Mitt liv" 

Publishingpriset 2021, nominerad i kategorin fackbok
Antologin: ”Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse”

Children in Museums Award 2020–2021
(Arr: ”Hands On!” och European Museum Academy) 
Tidsvalvet

Årets utställning 2019
(Arr: Föreningen Forum för utställare)
Arktis  medan isen smälter