Gå till innehåll

Stöd Nordiska museet

Stiftelsen Nordiska museet hade inte funnits utan gåvor och donationer från privatpersoner och näringsliv. Vill du vara med och stötta arbetet med att rusta museet inför framtiden? Vi söker både långsiktiga sponsorrelationer och partnerskap samt donationer.

Artur Hazelius – en pionjär inom sponsring

Museets grundare Artur Hazelius var inte bara en sann visionär, utan även en pionjär inom sponsring. Museets samlingar består till största delar av gåvor, och bygget av museet på Djurgården finansierades år för år av privata donationer och statsbidrag.

Hjälp till att rusta museet inför framtiden

Idag står museet inför en ny spännande fas, att öppna upp och tillgängliggöra världens största samling av svensk och nordisk kulturhistoria för fler besökare.

År 2023 fyllde museet 150 år, och nu rustar vi för de kommande 150 åren. 

Vill du vara med och stötta arbetet?

Ge en gåva direkt till Stiftelsen Nordiska museets arbete genom att:

Med ditt bidrag medverkar du till att stödja Stiftelsen Nordiska museets arbete med att vårda och bevara Stiftelsens unika samlingar, kulturhistoriska miljöer och grönområden för framtiden.

Sponsorrelationer och partnerskap

Nordiska museet söker både långsiktiga sponsorrelationer och partnerskap samt donationer.

Utvecklingen av Nordiska museets verksamhet är även beroende och tacksam för andra sorters stöd i form av delfinansiering och bidrag från bland andra:

Kontakt

Vanessa Gandy, chef Museiupplevelsen

E-post

vanessa.gandy@nordiskamuseet.se

Telefon

08-519 546 73