Julgranen

Julaftonsinteriör från ett högborgerligt hem

Julaftonsinteriör från ett högborgerligt hem på 1890-talet i utställningen Traditioner.

Långt innan vi satte in julgranen i stugan ställdes på många håll höga kvistade granar med endast en granruska i toppen på var sida om ytterdörren eller framför gården. Det var ett tecken på att julfriden hade inträtt men också ett skydd mot farliga makter. Traditionen med inomhusgran kommer från Tyskland och den första kända klädda granen i Sverige är från 1741 och var klädd med äpplen, saffranskringlor och vaxljus. Från herrgårdar, prästgårdar och skollärarboställen spred sig julgranen ut i bygderna, för att i slutet av 1800-talet vara allmän i hela landet. Då var fortfarande många granar så små att de kunde placeras på bordet eller hängas från taket.