Nordiska museets historia

Den 24 oktober 1873 öppnade Artur och Sofi Hazelius Skandinavisk-etnografisk samling i en hyrd lokal på Drottninggatan i Stockholm. Utställningen visade scener och miljöer med dräkter och föremål från den försvinnande allmogekulturen, mitt i industrialismens Stockholm.