Insamling

Museet samlar och dokumenterar

Insamling ingår i det långsiktiga arbetet att utveckla museets samlingar. Målet för museets kunskapsuppbyggnad är att bidra till att fördjupa människors kritiska förståelse av sin egen och det samtida samhällets plats i historien.

Berätta för oss

Nordiska museet samlar löpande in berättelser och bilder om händelser, upplevelser och traditioner.

 

Museet samlar

Museet samlar kontinuerligt in föremål, dokument, fotografier och trycksaker. Här berättar vi om vad vi samlar och hur.

Foto: © Nordiska museet

Museet dokumenterar

Vardagsliv och företeelser i samtiden observeras och beskrivs av museets personal. Personer intervjuas och föremål samlas in.

Fältundersökningar

Fältundersökningar är när Nordiska museet är ”i fält” runtom i landet för att dokumentera olika företeelse.

Frågelistor

Nordiska museet har sänt ut frågelistor till fasta meddelare i hela landet sedan 1920-talets slut.

Skrivupprop

År 1945 inleddes den första yrkesundersökningen vid Nordiska museet.

Berättarwebben Minnen

På webbplatsen www.minnen.se samlar Nordiska museet, och andra svenska museer, berättelser och minnen.