Insamling

Museet samlar och dokumenterar

Insamling ingår i det långsiktiga arbetet att utveckla museets samlingar. Målet för museets kunskapsuppbyggnad är att bidra till att fördjupa människors kritiska förståelse av sin egen och det samtida samhällets plats i historien.

Coronaviruset – berätta för framtiden

​I coronavirusets spår samlar Nordiska museet vardagsberättelser. Hur påverkas du av pandemin? Hur beter vi oss? Och hur förändras synen på samhället i stort och på framtiden?

Bidra till insamlingen

 

Mitt liv: Digital insamling för skolan

Insamlingen Mitt liv är en rikstäckande, digital insamling för skolbarn i åldrarna 10-12 år. Inspirerat av Nordiska museets insamlingsprojekt Mitt hem från 1942, får barnen lämna in berättelser om sitt eget liv, som en hälsning till framtiden.

Berätta för oss

Nordiska museet samlar löpande in berättelser och bilder om händelser, upplevelser och traditioner.

 

Foto: © Nordiska museet

Museet dokumenterar

Vardagsliv och företeelser i samtiden observeras och beskrivs av museets personal. Personer intervjuas och föremål samlas in.

Berättarwebben Minnen

På webbplatsen www.minnen.se samlar Nordiska museet, och andra svenska museer, berättelser och minnen. 

Fältundersökningar

Fältundersökningar är när Nordiska museet är ”i fält” runtom i landet för att dokumentera olika företeelse.

Frågelistor

Nordiska museet har sänt ut frågelistor till fasta meddelare i hela landet sedan 1920-talets slut.

Skrivupprop

År 1945 inleddes den första yrkesundersökningen vid Nordiska museet.