Dockskåpsinteriör

Dockskåp

En värld i miniatyr
Pågår: 
Tills vidare

Miniatyrhem för vuxna och barn

Dockskåp har för många varit en kär leksak i barndomen. När dockhusen först började tillverkas i Holland på 1600-talet var det dock inte barnen som var målgruppen, utan förmögna vuxna som använde skåpen till att visa heminredningsideal och olika sätt att möblera.

Inte förrän i slutet av 1800-talet började man i någon större utsträckning att tillverka dockskåp för barn. Barnen var emellertid tvungna att ta det mycket försiktigt med den fina leksaken och tilläts ibland bara att se på den, utan att röra. Skåpen användes även för att skola in flickor i den väntande uppgiften som husmor.

Nordiska museets äldsta dockskåp från omkring 1700

I de tidiga skåpen hade köket och husgeråden en central plats, medan de ombonade sällskapsrummen blev allt viktigare i 1800-talets högborgerliga miljöer. Nymodigheter som vedspis, elektriskt ljus och badrum uppträdde tidigt i dockskåpen eftersom man ville ha det allra senaste.

Nordiska museet äger ett femtiotal dockskåp och dockhus varav 15 stycken visas i utställningen. Det äldsta dockskåpet är från runt år 1700 och det yngsta är från 1992.

Ca 1700: Nordiska museets äldsta dockskåp

Dockskåpet har säteritak och symmetriska former. Det ser ut som en typisk 1600-talsherrgård och är också inrett och utrustat som en sådan. Skåpet var inte i första hand tänkt som en leksak utan tillhörde de vuxna familjemedlemmarna och användes i undervisningssyfte. Skåpet är inspirerat av de tidiga tyska och holländska dockhusen som gjordes höga och smala precis som borgarhusen var på den tiden.

1760: Det blå kabinettsskåpet

Skåpets första ägare var Maria Catharina Falk som var liten flicka vid mitten av 1700-talet. Därefter har det gått i arv och ändrats. På väggarna hänger äkta porträtt på Marias och hennes makes släkt. I köket står en servis av fajans som tillverkades 1746 vid Rörstrands porslinsfabrik. Både skåp och inredning har rokokons mjuka former.

1860-tal: Dockskåp för många barn

Dockskåpet är tillverkat av furu som betsats för att likna mahogny. Ägaren och inredaren av skåpet var fru Emilie Maria Kihlberg, född Svensson. Hon var dotter till en bryggeriägare i Göteborg. Skåpet stod i barnkammaren och ibland låste Emilie upp det så att hennes tio barn och tre styvbarn fick beskåda det. Inredningen följer sin tids borgerliga ideal med mycket textilier och minnessaker. 

Leksaker. Dockskåp, 1860-tal.

1992: ”Dallashuset”

Det nyaste dockskåpet i utställningen. Utformningen av huset är kanske inspirerad av amerikanska teveserier. Skåpet har inte haft någon ägare, utan skänktes till Nordiska museet av tillverkaren Lundby of Sweden.

Tre måsten att titta på

1
Det blå kabinettskåpet från 1760

Det blå kabinettskåpet, 1760

Dockskåpet gjordes i ordning för Maria Catharina Falk som var en liten flicka vid 1700-talets mitt. På väggarna i dockskåpet hänger äkta porträtt av hennes och makens släkt. I köket står en servis av fajans, tillverkad av Rörstrands porslinsfabrik 1746. Dockskåpet har senare ärvts och ändrats.

2
Dockskåp för många barn

Dockskåp för många barn, 1860-talet

Dockskåpet är tillverkat på 1860-talet. Det är av furu som betsats för att likna mahogny. Det iordningställdes av fru Maria Kihlberg som hade 10 barn och 3 styvbarn. Dockskåpet stod i barnkammaren och låstes upp ibland så att alla barnen fick beskåda det.

3
Gunvors funkishus från 1936

Gunvors funkishus, 1936

Gunvor fick huset i present 1936 när hon var 10-årsåldern. Många av möblerna är miniatyrkopior av de som Gunvors familj hade hemma, se t.ex. de i salongen och matsalen. Dessa dockskåpsmöbler beställdes och tillverkades av Värmländskt Hantverk. Alla lampor kan tändas och släckas var för sig och hissen går att dra upp och ner. Själva fasaden är inspirerad av det första kollektivhuset på John Ericssonsgatan i Stockholm.

Visningar

Med hjälp av våra erfarna pedagoger kommer du att få en upplevelse utöver det vanliga. Lyssna och fråga så får du veta allt om utställningen.

Boka visning

Två barn lyssnar på audioguide

Låna en audioguide

Låna en audioguide och gå på en rundvandring och se det bästa i Nordiska museet på en timme. Audioguiden kan lånas kostnadsfritt i receptionen. Audioguide finns på svenska, lätt svenska, engelska, tyska, spanska, ryska, franska. Barnspåret finns endast på svenska.

Biblioteket

Litteraturlista

Läs och lär mer om utställningens ämne. Nordiska museets bibliotek tipsar om fördjupningslitteratur kopplat till utställningen.