Alla helgons dag

Alla helgons dag ett exempel på en högtid med rötter i den katolska tiden men som fått ökad betydelse i Sverige under senare delen av 1900-talet. Dagen firas den lördag som infaller mellan 31/10 och 6/11. Först under 1950-talet spred sig bruket att tända ljus på gravarna. I vår tid tycks högtidens betydelse växa, att döma av de många besöken och utsmyckningar på gravplatser.

Bilden: Foto: Peter Segemark, ©Nordiska museet.

Alla helgons dag och alla själars dag

Alla helgons dag firas den lördag som infaller mellan den 31 oktober och den 6 november. I Sverige firas högtiden genom att tända ljus på gravarna, en tradition som etablerades först efter andra världskriget. Temat i högtiden är universellt: döden och minnet av de döda.

Vid denna tid på året har det historiskt sett funnits många ritualer med döden som tema, men också kopplade till skörd och grödor. I bondesamhället markerade Alla helgons dag sommarhalvårets slut och vinterns början.

Liksom så många andra högtider i Sverige finns det katolska drag i Alla helgons dag. Under den tidiga kristenheten fanns en stor mängd helgondagar, och under medeltiden rensades kalendern från flera helgondagar. Vid Allhelgonadagen – som infaller 1 november - har katolska kyrkan sedan tidig medeltid firat helgon som saknat egna dagar i almanackan. Dagen efter, 2 november, firade man alla själars dag för döda familjemedlemmar. Kvällen före, den 31 oktober, inföll Allhelgonaafton, på engelska kallad All Hallows' Eve. Av detta namn har sedan bildats ordet Halloween.

Under Sveriges katolska medeltid stöter vi första gången på Allhelgonadagen i Vallentunakalendariet 1198. Den räknades då till andra klassens helger, och kom i betydelse närmast efter jul, påsk och pingst. Dagen var dock betydelsefull, vilket märktes av allhelgonagillena runt om i landet. Allhelgonadagens roll som kalendarisk fixpunkt syns i medeltidslagarna där den ansågs vara vinterns första dag och månaden november den första vintermånaden.

Alla helgons dag infördes 1953

Gravljus på Skogskyrkogården i Stockholm på allhelgonadagen 1994. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska museet.

Alla helgons dag har varit föremål för omvärderingar i historien, bland annat beroende på förändrade religiösa uppfattningar. I Sverige bibehölls Allhelgonadagen som helg även efter reformationen på 1500-talet, trots att helgonkult inte ansågs förenlig med den protestantiska och lutherska trosuppfattningen. Däremot avskaffades Alla själars dag (den 2 november). Slutligen försvann även Allhelgonadagen som helgdag i en omfattande almanacksreform 1772.

Mot slutet av 1800-talet växte bruket att tända ljus vid gravarna, främst i städerna. Ljusen tändes som regel vid avlidna barns gravar. Att tända ljus vid gravar var tidigare inte helt okänt i Sverige, men hade fram till 1940-talet mest skett på julaftonen, i samband med julottan eller söndagen före jul. Redan under 1930-talet salufördes gravljus inför Alla helgons dag, men först efter andra världskriget spreds bruket med ljus på gravarna denna dag. Impulserna kom från katolska länder i Europa. Etnologen Mats Rehnberg nämner att impulser även kom från krigsgravarna i Normandie. Redan 1924 fanns förslag på att återinföra Alla helgons dag, men först 1953 blev helgdagen officiell. Man kan notera att den gamla Allhelgonadagen ligger kvar den 1 november, utan att vara helgdag.

I bondesamhället användes den 1 november för att förutsäga vädret och som nämnts har den setts som den första vinterdagen. Det sades ibland att om solen inte skiner så länge att man hinner med att sadla en häst, så blir det en mycket snörik vinter. I en traditionsuppteckning berättas följande: ”Man talade förr om Helgmässovinter, vilket inte var så bra, sade gubben Eriksson. Helgmässovinter är Andersmässtö och jul, sommar och påsk snö. Och då skulle det bli sen vårsådd det året.”

enligt sagesmannen var perioden 1-7 november ”Helgomäss”. (EU 26082).

Datum: 
2023-11-04
2024-11-02
2025-11-01
2027-11-06
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här