Gå till innehåll

Alla helgons dag

Vilken dag är Alla helgons dag? När tänder vi ljus på gravarna? Firanden av högtider och folkliga traditioner genom Sveriges och Nordens kulturhistoria är ett av Nordiska museets kunskapsområden. Här får du veta mer om Alla helgons dag utifrån museets samlingar och kunskap.

Alla helgons dag firas den lördag som infaller mellan den 31 oktober och den 6 november. Temat i högtiden är universellt: döden och minnet av de döda. Alla helgons dag är en högtid med rötter i den katolska tiden som fått ökad betydelse i Sverige under senare delen av 1900-talet. I Sverige firas högtiden genom att tända ljus på gravarna, en tradition som etablerades först efter andra världskriget.

Olika typer av ritualer

Historiskt har det funnits många ritualer med döden som tema vid denna tid på året, men också som är kopplade till skörd och grödor. I bondesamhället (det förindustriella samhället) markerade Alla helgons dag sommarhalvårets slut och vinterns början.

Då var den 1 november en dag för att förutsäga vädret. Det sades ibland att om solen inte skiner så länge att man hinner med att sadla en häst, så blir det en mycket snörik vinter. I en traditionsuppteckning i Nordiska museets samlingar berättas följande:

Man talade förr om Helgmässovinter, vilket inte var så bra, sade gubben Eriksson. Helgmässovinter är Andersmässtö och jul, sommar och påsk snö. Och då skulle det bli sen vårsådd det året.

Ur Nordiska museets samlingar

Vanliga frågor om Alla helgons dag

Ja, Alla helgons dag är officiell helgdag sedan 1953 och ligger på den lördag som inträffar mellan 31 oktober och 6 november.

Alla helgons dag har varit föremål för omvärderingar i historien, bland annat beroende på förändrade religiösa uppfattningar.

Sedan efterkrigstiden är det vanligt att tända ljus på gravar på Alla helgons dag i Sverige. Det var inte ett okänt fenomen tidigare, mot slutet av 1800-talet växte bruket att tända ljus vid gravarna, främst i städerna. Men fram till 1940-talet skedde det mest på julaftonen, i samband med julottan eller på söndagen före jul. Ljusen tändes som regel vid avlidna barns gravar.

Redan under 1930-talet salufördes gravljus inför Alla helgons dag, men först efter andra världskriget spreds bruket med ljus på gravar denna dag. Impulserna kom från katolska länder i Europa. Etnologen Mats Rehnberg nämner att impulser även kom från krigsgravarna i Normandie.

Nej, Allhelgonadagen (alltid den 1 november) är inte en officiell helgdag efter en almanacksreform år 1772.

Under den tidiga kristenheten fanns en stor mängd katolska helgondagar. På Allhelgonadagen den 1 november har katolska kyrkan sedan tidig medeltid firat helgon som saknat egna dagar i almanackan. Kvällen före, den 31 oktober, inföll Allhelgonaafton, på engelska kallad All Hallows’ Eve (som har bildat ordet Halloween). Den 2 november firades Alla själars dag för att hedra döda familjemedlemmar. Men under medeltiden rensades kalendern från flera helgondagar.

I Sverige avskaffades Alla själars dag men Allhelgonadagen bibehölls som helg även efter reformationen på 1500-talet, trots att helgonkult inte ansågs förenlig med den protestantiska och lutherska trosuppfattningen. Slutligen försvann även Allhelgonadagen som helgdag i en omfattande almanacksreform 1772. Den gamla Allhelgonadagen ligger kvar i almanackan på den 1 november, men är inte en helgdag.

Köp biljett till museet