Dymmelonsdag

Den sista veckan i fastan kallas "stilla veckan" eller "dymmelveckan" och inleds med palmsöndagen. Onsdagen i stilla veckan kallas dymmelonsdag efter det medeltida bruket att vira tyg kring kyrkklockornas kläppar för att de skulle ljuda dovt. Eller också byttes de vanliga ut mot träkläppar (dymmel = träplugg, träkläpp). Då ansågs påskfriden börja, den strängt markerade stillheten inför den stora helgen.

Kyrkklocka med kläpp från Spinnhuset på Långholmen i Stockholm. Gjuten 1722 av Erich Näsman. Foto: Kerstin Jonsson, ©Nordiska museet.

Stilla veckan eller dymmelveckan

Dymmeln, från onsdag till lördag, var fastans strängaste och allvarligaste tid. Allt arbete skulle då vila och en mängd försiktighetsmått iakttas. ”Kringgärning” var särskilt farligt. Alla spinnrockshjul, kvarnhjul och andra hjul skulle stå stilla, för enligt folktron skulle allt som svängde runt öka Frälsarens pina. Under stilla veckan, dymmelveckan, var häxorna speciellt farliga.

Dymmelonsdag och dymmelknippor

På bilden en sk dymmelknippa (eller påsktyg) i Nordiska museets samlingar. Den äldsta delen är från 1700-talet. NM.0333547

På onsdagen i Stilla veckan - dymmelonsdagen - ringdes kyrkklockorna med träkläppar eller så kläddes kläpparna med tyg så att de fick en dovare klang. Skratt och skämtande, höga röster och andra uttrycksfulla glädjeyttringar sågs inte med blida ögon med tanke på påskhögtidens allvar. Men det hindrade inte att människor roade sig mitt i allvaret. Att fästa - helst omärkligt - de vanligaste häxattributen sopkvast, en raka och ett smörjhorn på någons rygg var ett sätt. Ibland var det frågan om pappersfigurer föreställande häxor.

Datum: 
2023-04-05
2024-03-27
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här