Jom Kippur

Jom kippur, försoningsdagen, är en av judendomens viktigaste helgdagar. Den infaller tio botdagar efter rosh hashána, det judiska nyåret, och är en helg för eftertanke och botgöring genom fasta och bön. Vid nyåret ber man sina medmänniskor och på försoningsdagen Gud om förlåtelse. Under båda helgerna har vädurshornet, shofar, en central funktion.

År 2017 infaller jom kippur den 30 september (enligt judisk tideräkning år 5778 i månaden Tishri). Helgen inleds dock redan vid solnedgången dagen före.

Foto: Karl Gabor, Judiska museet.

Datum: 
2019-09-09
2020-09-28
2021-09-16
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här