Påskdagen

På påskafton firar vi påsk, men det är egentligen inte förrän vid midnatt som påsken börjar – genom Kristi uppståndelse från de döda på påskdagen. Det är därför som påskdagen är en glädjedag och den största högtiden i kyrkoåret eftersom uppståndelsen är central i det kristna budskapet. Det var på påskdagen den katolska fastan upphörde. I Sverige börjar vi vanligtvis firandet aftonen före högtidsdagen, precis

som vid julafton och pingstafton.

Bilden: "Christi uppståndelse från de döda". Väggbonad av Nils Svensson i Tönnersjö i Halland 1771, föremål ur Nordiska museets samlingar, invnr: NM.0059607. Public Domain, Nordiska museet.

Datum: 
2024-03-31

Gå på utställning!

Vill du veta mer om årets dagar och varför de firas? Gå på utställningen Traditioner på Nordiska museet på Djurgården. 

Läs mer och köp biljett