Sverigefinnarnas dag

Sverigefinnarna utgör idag den största av Sveriges fem nationella minoriteter .Antalet personer med denna bakgrund uppgår till uppemot 700 000. Finska språket är ett av de nationella minoritetsspråken.

På sverigefinskt initiativ har den 24 februari angetts som Sverigefinnarnas dag i Svenska Akademiens almanacka, från och med 2013. Det är den dag då den finländske folklivsforskaren Carl Axel Gottlund föddes, 1796. Gottlund samlade under 1800-talet bland annat så kallade fornsånger bland svedjefinnar i Värmlands Finnmark. Hur dagen kommer att uppmärksammas och firas kommer att visa sig framöver.

Bilden: Ungt par där pojken bjuder flickan på hjortron. Foto: K W Gullers, ©Nordiska museet.

Krigsbarn och svedjefinnar

Uttrycket sverigefinnar syftar på svenskar med finländsk bakgrund. Immigrationen till Sverige har pågått i åtminstone 1000 år och hänger bland annat samman med att Finland fram till 1809 var del av konungariket Sverige. Bland de finska migranterna fanns de s k svedjefinnar som från 1500-talet använde svedjebruk för att bryta odlingsmark. I modern tid har immigrationen från Finland haft karaktären av arbetskraftsinvandring, men också krigsflyktingskap. Behovet av arbetskraft i den svenska industrin under efterkrigstiden var stort. Samtidigt var arbetslösheten i Finland stor, vilket ledde till att många flyttade för att få jobb i industrier. Under andra världskriget tog Sverige emot uppemot 70 000 s k krigsbarn som placerades i fosterfamiljer. I några fall adopterades barnen av fosterfamiljen, men de flesta återvände efter kriget till sina föräldrar.

Datum: 
2023-02-24
2024-02-24
2025-02-24
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här