Gå till innehåll

Sverigefinnarnas dag

När är Sverigefinnarnas dag och varför? Firanden av högtider och folkliga traditioner genom Sveriges och Nordens kulturhistoria är ett av Nordiska museets kunskapsområden. Här får du veta mer om Sverigefinnarnas dag utifrån museets samlingar och kunskap.

På sverigefinskt initiativ är den 24 februari Sverigefinnarnas dag i Svenska Akademiens almanacka sedan år 2013. Det är den dag då den finländske folklivsforskaren Carl Axel Gottlund föddes, 1796. Gottlund samlade under 1800-talet bland annat så kallade fornsånger bland svedjefinnar i Värmlands Finnmark. Hur dagen kommer att uppmärksammas och firas kommer att visa sig framöver.

Vanliga frågor om Sverigefinnarnas dag

Det är den dag då den finländske folklivsforskaren Carl Axel Gottlund föddes, 1796. Gottlund samlade under 1800-talet bland annat så kallade fornsånger bland svedjefinnar i Värmlands Finnmark.

Sverigefinnarna utgör idag den största av Sveriges fem nationella minoriteter. Antalet personer med denna bakgrund uppgår till uppemot 700 000. Finska språket är ett av de nationella minoritetsspråken.

Uttrycket sverigefinnar syftar på svenskar med finländsk bakgrund.

Immigrationen till Sverige har pågått i åtminstone 1000 år och hänger bland annat samman med att Finland fram till 1809 var del av konungariket Sverige. Bland de finska migranterna fanns de så kallade svedjefinnar som från 1500-talet använde svedjebruk för att bryta odlingsmark i till exempel Värmland.

I modern tid har immigrationen från Finland haft karaktären av arbetskraftsinvandring, men också krigsflyktingsskap. Behovet av arbetskraft i den svenska industrin under efterkrigstiden var stort. Samtidigt var arbetslösheten i Finland stor, vilket ledde till att många flyttade för att få jobb i industrier.

Under andra världskriget tog Sverige emot uppemot 70 000 så kallade krigsbarn som placerades i fosterfamiljer. I några fall adopterades barnen av fosterfamiljen, men de flesta återvände efter kriget till sina föräldrar.