Arktis

Ny utställning hösten 2019

Det bor 4 miljoner människor i Arktis. I tusentals år har de varit beroende av isen. Nu smälter den.

I nyhetsrapportering har vi under 2017 kunnat läsa om att både människor och djurliv runtom i Arktis redan nu påverkas av klimatförändringarnas följder. Nordiska museet arbetar just nu med en utställning om Arktis historia och samtid som planeras öppna under hösten 2019. Till grund för utställningen ligger bland annat Lotten Gustafsson Reinius forskning på temat Människor i Arktis i ljuset av klimatförändringarna inom Stockholms universitets och Nordiska museets samarbete, Hallwylska gästprofessuren.

Utställningens mål är att ge en upplevelse av det arktiska området som Norden är en del av och som stora delar av den nordiska kulturen har sina rötter i. Besökaren möter arktiska isberg, samhällen, stora städer, taiga, tundra, fjäll och glaciärer. För att skapa en upplevelse av verkligt möte med isen, människorna, historien och samtiden samarbetar med Nordiska museet med utställningsformgivarna MUSEEA.

–Vi vill frammana en storslagen känsla av att befinna sig i Arktis. Klimatförändringarna skapar enorma sprickor i levnadsförhållanden och anpassningen till en förändrad värld går som snabbast uppe i Arktis. Men även i vår del av världen händer saker. Klimatförändringen har exempelvis redan gett utslag i biologisk mångfald, stigande vattennivåer och oroligare och svårförutsägbart väder. Det som pågår i Arktis påverkas av de som inte bor där. Arktis är på så vis hemma för oss alla, säger Matti Shevchenko Sandin, utställningsproducent.
 


Visste du att...

• Människor har bott i Arktis i ca 4500 år med markant ökning de senaste 2000 åren. Människan har flyttat norr över efter isen dragit sig tillbaka, klimatförändringar har alltså historiskt sett till att vi kan leva i dessa trakter.
• Isen har en naturlig smält- och tillväxtcykel, men nu smälter det mer än det skapas ny.
• Isen är ett arkiv över mänsklighetens historia. Här kan vi avläsa allt från Pompejis vulkanutbrott till industrialismens framväxt.
• Havsis och sötvattensis låter olika. Saltvattensisen har en dov klang, sötvatten en kristallklar. Livsviktig kunskap när man samlar dricksvatten.
• Isen reflekterar solstrålar så att den globala uppvärmingen minskas. När isen smälter ökar därför uppvärmingen.
• Arktis saknar i princip fredade zoner för exploatering. Sydpolen, Antarktis, är en helt fredad zon och obefolkad.
• Nordiska museets grundare Artur Hazelius intresserade sig för det arktiska området redan 1870–1890 genom insamlingar från Sapmi, Grönland och Island.

Har du frågor om utställningen?
Matti Shevchenko Sandin
matti.sandin@nordiskamuseet.se

Foton ovan: Camilla Andersen
Camilla Andersen är norsk dokumentärfotograf bosatt i Oslo. Hon kommer att medverka i utställningen med ett antal kortfilmer, producerade i samarbete med Hallwylska professuren, Stockholms universitet och Nordiska Kulturfonden.

Projektet är delfinansierat av Nordiska Kulturfonden. Utställningen har också fått ett stort bidrag från Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling, för att skapa en utställning där forskning, form och visuell teknik skapar en unik museiupplevelse.