Forskning

Här presenterar vi den forskning som pågår på Stiftelsen Nordiska museet. Den hallwylska gästprofessorns forskningtema är skogens kulturella och kulturhistoriska betydelse i Norden.

Hallwylska professuren

Den Hallwylska professuren i nordisk folklivsforskning har sedan över hundra år varit knuten till Nordiska museet och finansierats genom den Hallwylska donationen. Eftersom donationen inte längre täckte kostnaden för en professur, ingick Stockholms universitet och Nordiska museet 2015 avtal om ny samverkan.

Etnologen Lotten Gustafsson Reinius färgbildUnder en första period bidrog universitetet med 50 procent av kostnaden för en professor som fokuserade det överenskomna forskningstemat: ”Människor i Arktis i ljuset av klimatförändringarna”.

Lotten Gustafsson Reinius, professor i etnologi vid Stockholms universitet, anställdes som Hallwylsk gästprofessor med uppdrag att belysa det aktuella temat ur mångvetenskapligt perspektiv med sikte på nya forskardialoger och bred publik spridning. 

Mer om samverkansprojektets viktigaste resultat:
Forskningen bakom utställningen Arktis – medan isen smälter

Ett samarbetsavtal har slutits med Stockholms universitet och anställningen vid museet har förlängts.

Till Lotten Gustafsson Reinius profilsida på Stockholms universitets webbplats

Aktuellt forskningstema: skogen

Nuvarande tema för professorns forskning och forskningssamverkan fokuserar skogens kulturella och kulturhistoriska betydelse i Norden. Även detta projekt aktiverar museets samlingar och kommer att bidra till publik verksamhet genom mångvetenskaplig forskningssamverkan. I mars 2023 inleder Nordiska museet en programserie Forest Labs – publika och mångvetenskapliga samtal om relationer till och i skog på olika teman.

Enligt samarbetsavtalet delar den Hallwylska professorn sin verksamhet mellan Nordiska museet och Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs mer om forskningsprojektet