Gå till innehåll
Program

Forest Lab

En nordisk barrskog och en orange symbol mitt i bild.
Trädstam med trädristningar.

Forest Lab

45–90 min

Begränsat antal platser

Samlingssalen

I Nordiska museets samtalsserie Forest Lab utforskar vi människans och skogens långa relation tillsammans med forskare och konstnärer.

Nordiska museet forskar om skogen och människan

Lotten Gustafsson Reinius är Hallwylsk professor på Nordiska museet och Stockholms universitet. Hennes forskningsarbete har temat Skogen och människan och skogens kulturella och kulturhistoriska betydelse i Norden.

Människans långa och föränderliga relationer till skogen har satt massor med spår i arkiv och föremålssamlingar, både i form av artefakter av trä och näver och genom fotografier och nedtecknade berättelser om folktrons väsen, praktiska kunskaper, skogsarbetarminnen och mycket mer.

Vår samtalsserie Forest Lab

I forskningsprojektet ingår vår programserie Forest Labs, där vi samtalar om människans relation till den nordiska skogen på olika teman. Lotten Gustafsson Reinius bjuder in olika medverkande och dig som publik till ett mångvetenskapligt samtal. Senaste gången tittade vi närmare på kulturhistoriska spår i skogarna i norr.

  • Vårt nästa Forest Lab har temat Skogen och framtiden planeras till hösten 2024.

Skogarna i norr

Från det som brukade kallas ”fäbodgränsen” till trädgränsen sträcker sig skogarna i norr. Här finner vi tydliga spår av historiskt arbete och rörelse i skogarna: vallkullor som har inristat sina namn i trädstammarna på vägen till fäbodarna och spår av samisk barktäkt som har bevarats både i museets samlingar och i de norra skogarna.

Vilken betydelse har sådana uttryck idag när vi söker efter förlorad kunskap och glömda stigar? Vad vill vi själva förmedla till kommande generationer? Och hur kan konstformer som fotografi och jojk hjälpa till att bevara och återuppliva den norra skogen som ett kulturlandskap?

Skogarna i norr

Om kulturhistoriska spår i skogarna i norr i samarbete med Silvermuseet. Medverkande: Malin Brännström, museichef och forskare vid Silvermuseet. Elle Eriksson, jägmästare och forskare. Elina Birkehag, konstnär. Krister Stoor, Umeå universitet. Moderator är Nordiska museets Lotten Gustafsson Reinius. Inspelat på Nordiska museet 20 mars 2024.

Fler Forest Labs på Nordiska museet

Den förtrollade skogen?

I ett undersökande möte mellan konst och forskning samtalar etnologen Lotten Gustafsson Reinius med folkloristen Tora Wall, religionshistorikern David Thurfjell och mykologen Anders Dahlberg. Inspelat på Nordiska museet 8 mars 2023.

Människa, skog, eld

Ett undersökande samtal om liv och arbete med eld i skog mellan etnologerna Lotten Gustafsson Reinius, Anna Fredholm och Maria Vallström, journalisten Sven Olov Karlsson och socialantropologen Bengt G. Karlsson. Inspelat på Nordiska museet 20 september 2023.