Gå till innehåll
Program

Forest Lab

En nordisk barrskog och en orange symbol mitt i bild.
En AI-bild av nordisk barrskog i trolsk stämning. Foto: Tegel & Hatt
Trädstam med trädristningar.
Trädristningar ur boken D fOR DAUGHTER av Elina Birkehag Foto: Elina Birkehag

Forest Lab: Skogarna i norr

Visa alla tider

45–90 min

Begränsat antal platser

Samlingssalen

I vår samtalsserie Forest Lab utforskar vi människans och skogens långa relation tillsammans med forskare, konstnärer och andra experter.

Den här gången tittar vi närmare på kulturhistoriska spår i skogarna i norr.

Program 20 mars 17–18.30

Från den så kallade fäbodgränsen till trädgränsen finns skogarna i norr. Här finns exempel på kulturhistoriska lämningar och andra spår av arbete och rörelser i skogar: vallkullor som har ristat trädstammar på väg till fäbodarna och samisk barktäkt har satt spår i museets samlingar och i de nordliga skogarna.

Vad kan sådana uttryck betyda när vi vi vår tid letar spår efter förlorade kunskaper och stigar? Vad vill vill vi själva lämna till kommande generationer? Och hur kan uttryck som fotografi och jojk bidra till att bevara och återerövra den nordliga skogen som kulturlandskap?

Vi välkomnar dig till kvällens Forest Lab i samarbete med Silvermuseet i Arjeplog, och det pågående projektet Mähttse (skogslandskap på pitesamiska).

Medverkande

Ett collage på 6 personer i Nordiska museets logga och namntext på samtliga.

Elina Birkehag: D FOR DAUGHTER – En vandring längs fäbodstigarna  

Djupt inne i Dalarnas skogar står tallar som är hundratals år gamla – grova och taniga, knotiga och täckta av ristningar. De inhuggna bokstäverna har gjorts av vallkullor, kvinnor som från 1600-talet och fram till början av 1900-talet lämnade sina byar under sommarhalvåret. När de ledde boskapen ute på betesmarkerna ristade de in datum, initialer och meddelanden till varandra. Stammarna blev märkta med ett kodat språk, en bekräftelse på deras existens: HÄR RISTAR VI VÅRA NAMN. 

Elle Eriksson: Skogssamerna från Várre – landskap, människor och renskötsel   

Elle Eriksson är utbildad jägmästare och medlem i Gällivare skogssameby. Hon har dokumenterat sin släkts traditionella landskap runt bosättningen Várre, tillsammans med andra i sin sameby. I presentationer berättar hon om den skogssamiska renskötsel som bedrivs idag, och om spår som lämnats kvar i landskapet över hundratals år. 

Malin Brännström: Mähttse – om lokala perspektiv och möjliga förändringar 

Mähttse betyder skogslandskap på pitesamiska och är namnet på ett pågående projekt om förändringar och skogslandskap utifrån lokala perspektiv. Malin Brännström är museichef och forskare vid Silvermuseet/INSARC (Institutet för arktisk landskapsforskning) i Arjeplog. Hon leder Mähttse som en arena för möten mellan olika intressenter i Arjeplog om framtidens skogsbruk. I projektet möts företrädare för samebyarna, sameföreningen, skogsbrukare och forskare för att diskutera utmaningarna för dagens skogsbruk och möjliga förändringar.  

Krister Stoor: Jojkens återkomst i nordliga landskap  

Krister Stoor är universitetslektor och filosofie doktor i samiska vid institutionen för språkstudier/Sámi dutkan och Várdduo – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet. Stoor är bland annat ledamot för samiskt kulturarv i Expertkommittén för internationella nomineringar till UNESCOS listor och register.

Nordiska museet forskar om skogen och människan

Lotten Gustafsson Reinius är Hallwylsk professor på Nordiska museet och Stockholms universitet. Hennes forskningsarbete har temat Skogen och människan och skogens kulturella och kulturhistoriska betydelse i Norden.

Människans långa och föränderliga relationer till skogen har satt otaliga spår i arkiv och föremålssamlingar, både i form av artefakter av trä och näver och genom fotografier och nedtecknade berättelser om folktrons väsen, praktiska kunskaper, skogsarbetarminnen och mycket mer.

Vår samtalsserie Forest Lab

I forskningsprojektet ingår vår programserie Forest Labs, där vi samtalar om människans relation till den nordiska skogen på olika teman. Lotten Gustafsson Reinius bjuder in olika medverkande och dig som publik till ett mångvetenskapligt samtal.

I ett undersökande möte mellan konst och forskning samtalar etnologen Lotten Gustafsson Reinius med folkloristen Tora Wall, religionshistorikern David Thurfjell och mykologen Anders Dahlberg. Inspelat på Nordiska museet 8 mars 2023.

Ett undersökande samtal om liv och arbete med eld i skog mellan etnologerna Lotten Gustafsson Reinius, Anna Fredholm och Maria Vallström, journalisten Sven Olov Karlsson och socialantropologen Bengt G. Karlsson. Inspelat på Nordiska museet 20 september 2023.

Kommande tillfällen

  • onsdag 20 mars 2024, 17:00-18:30
  • onsdag 9 oktober 2024