Gå till innehåll

Hållbarhet på Nordiska museet

Hållbarhet är ett av Stiftelsen Nordiska museets fyra värdeord som vägleder organisationen i hur vi bedriver vår verksamhet. Här får du exempel på hur vi beaktar hållbarhet på museet.

Stiftelsen Nordiska museet har som långsiktigt mål att bli en naturlig och för samhället attraktiv arena för hållbarhetsarbetets tre delar – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Våra fyra värderingar är Kunskap, Inspiration, Tydlighet och Hållbarhet. Våra värderingar vägleder oss i hur vi bedriver verksamheten. Vikten av hållbarhet speglar vi också i våra utställningar, exempelvis Arktis – medan isen smälter.

Samarbete på Djurgården i Stockholm

Nordiska museet samarbetar med och är en aktiv aktör inom Kungliga Djurgårdens Intressenters Hållbarhetsgrupp. Här samverkar vi tillsammans med många andra aktörer på Djurgården och arbetar systematiskt och organiserat för en långsiktig hållbar utveckling.

Vårt gemensamma arbete har bland annat uppmärksammats med Green Destinations Platinum Award 2022.

Våra mål inom hållbarhet

På Stiftelsen Nordiska museet:

Museibutik och restaurang

I vår museibutik har vi en tydlig inköpspolicy med höga hållbarhetsambitioner. Idag är minst 75 % av våra produkter i museibutikerna tillverkade i Norden eller Sverige och vi gör inköp så hållbart som möjligt genom att synka transporter, och i fråga om ursprung, tillverkning och material i produkterna. Vi strävar efter att ersätta alla livsmedel vi säljer till ekologiska och tar bort de som inte är ekologiska.

Nordiska museets restaurang och Kafé Lusknäppen på Djurgården är medlemmar i nätverket Hållbara restauranger.