Forskning

Forskningen vid Stiftelsen Nordiska museet bedrivs med extern finansiering och med medel från Hallwylska donationen i samarbete med Stockholms universitet.