Forskning

Forskningen vid Stiftelsen Nordiska museet bedrivs med extern finansiering och med medel från Hallwylska donationen i samarbete med Stockholms universitet.

Forskningen bakom utställningen Arktis - medan isen smälter

Läs mer om forskningen bakom utställningen här, eller se mer i videon.