Forskning

Till Nordiska museets uppgifter hör att vetenskapligt bearbeta samlingarna samt att initiera, driva och stödja forskning inom det kulturhistoriska området.