Gå till innehåll

Första maj

Är första maj röd dag? Är majblomman svensk? Firanden av högtider och folkliga traditioner genom Sveriges och Nordens kulturhistoria är ett av Nordiska museets kunskapsområden. Här får du veta mer om traditioner på första maj utifrån museets samlingar och kunskap.

Kanske förknippar du mest första maj med att demonstrera. Eller en ledig dag? Första maj är den internationella arbetarrörelsens dag. Sedan 1890 har den internationella arbetarrörelsen använt dagen som en demonstrationsdag. 1 maj är numera starkast förknippad med arbetarrörelsens politiska demonstrationer. 1938 blev första maj en nationell helgdag i Sverige.

I bondesamhället sågs första maj som den första sommardagen, en dag när djuren släpptes på bete. Under den katolska medeltiden var dagen förknippad med lek och upptåg, något som gått igen särskilt i Skåne.

Vanliga frågor om Första maj

1938 blev första maj en nationell helgdag i Sverige. Även i Norge och Finland är första maj en helgdag, men inte i Danmark.

Sedan 1890 har den internationella arbetarrörelsen använt första maj som en demonstrationsdag. Med demonstrationen 1 maj 1890 visade arbetarrörelsen att man kunde uppträda samlat och med disciplin i offentligheten.

Samtidigt lånade demonstrationerna från bondesamhällets bild- och föreställningsvärld. Särskilt fruktbarhetstemat. I många bilder och texter finns referenser till bondesamhällets förhoppningar om ett gott skördeår, och man skapade en allegorisk värld där arbetarrörelsen gav löfte om god skörd i det framtida moderniserade Sverige. Därmed anknöt man till ett för norra Europa traditionellt folkligt mönster med ursprung långt bak i tiden. 1 maj blev en nationell helgdag mycket beroende på SAP:s starka ställning under 1930-talet.

I det förindustriella samhället hölls ofta fest och gille. Dagen betecknades som den första sommardagen och djuren släpptes på bete. Byalaget valde ålderman och gemensamt tog man ansvar för räkenskaper, gjorde översyn av gärdsgårdar och inhägnader. Dagen avslutades med att ”dricka märg i ben” för att få kraft. Vanligen bestod drycken av källvatten, öl, brännvin och ibland björksav. Ungdomarna på landsbygden hade en egen fest första maj då de festade upp de förnödenheter de samlat in i gårdarna dagen innan.

Under Sveriges katolska medeltid var första maj en kyrklig helgdag tillägnad apostlarna Filippos och Jakob. Dagen hade festliga förtecken och föregicks av fasta och vaka. Under 1400-talet fick första maj i många stift en lägre festgrad som en helgondag tillägnad Sankta Valborg. Den 1 maj blev också den sista dagen före fastan inför 3 maj, som är korsmässodagen. 1 maj betraktades då som en fastlag, en förberedelse inför fastan. Traditionellt innebär fastlagen ätande, gyckel och upptåg. Hantverkslag och köpmannagillen flyttade årets stora sammankomst från fastlagen före påsk till valborgsdagen.

Under 1500-talet gick djäknarna (studenterna) sockengång och uppförde sång och gyckelspel på första maj.

1 maj försvann ur kalendern som helgdag 1772, men har fortsatt att leva vidare som festdag. Lekfullhet och fest är ett kvardröjande tema kring valborg och första maj. I Skåne innebar första maj lek och tävlingar, exempelvis att slå katten ur tunnan. Under det sena 1800-talets industrialisering beklagade många att städernas arbetare var så berusade på valborg.

I det svenska bondesamhället utnyttjades perioden från vårvintern fram till midsommar för vårbruket. Arbetslivets växling ackompanjerades av festligheter och rituella markeringar som markerade årets skiften, varav första maj är ett av dem.

Majblomman började säljas i Göteborg 1907. Den kostade då 10 öre och var ägnad välgörande ändamål, särskilt barn. Majblomman spreds snabbt i Sverige och långt utanför våra gränser. Idag används de insamlade pengarna till att hjälpa fysiskt och socialt funktionshindrade barn.

Våren 2023 sålde 11-årige Murhaf Hamid i Glimåkra majblommor för runt fem miljoner kronor vilket fick stor uppmärksamhet i medierna.