Gå till innehåll

Tornedalingarnas dag

När är Tornedalingarnas dag? Firanden av högtider och folkliga traditioner genom Sveriges och Nordens kulturhistoria är ett av Nordiska museets kunskapsområden. Här får du veta mer om årets och livets speciella dagar utifrån museets samlingar och kunskap.

I Sverige finns fem nationellt erkända minoriteter: Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Den 15 juli är Tornedalingarnas dag. Dagen infördes i Svenska akademins kalender 2015.

Tornedalen delades i en svensk och en finsk del i och med förändrade gränsdragningar 1809 efter det svensk-ryska kriget. På den svenska sidan har befolkningen levt kring Haparanda, Övertorneå, Kiruna och Gällivare.

I likhet med de flesta nationella och etniska minoriteter kretsar den tornedalska identiteten kring språk och historia.

Vanliga frågor om Tornedalingarnas dag

Den 15 juli är Tornedalingarnas dag. Dagen infördes i Svenska akademins kalender 2015.

Firandet koncentreras till tornedalingarnas flagga, som till exempel hissas i kommuner runt om i landet. Flaggan tillkom i början av 2000-talet.

I Sverige finns fem nationellt erkända minoriteter: Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Tornedalen delades i en svensk och en finsk del i och med förändrade gränsdragningar 1809 efter det svensk-ryska kriget. På den svenska sidan har befolkningen levt kring Haparanda, Övertorneå, Kiruna och Gällivare.

I likhet med de flesta nationella och etniska minoriteter kretsar den tornedalska identiteten kring språk och historia. Tornedalingarnas språk kallas Meänkieli och är ett finsk-ugriskt språk. Det är besläktat med finska, samiska, ungerska och med språk som talas i delar av Ryssland.

Tornedalingarnas språk kallas Meänkieli och är ett finsk-ugriskt språk. Det är besläktat med finska, samiska, ungerska och med språk som talas i delar av Ryssland.