Arktis – medan isen smälter

Öppnar hösten 2019
Pågår: 
30 sep 2019tills vidare

Det bor 4 miljoner människor i Arktis. I tusentals år har de varit beroende av isen. Nu smälter den.

 • Foto: Camilla Andersen
 • Foto: Camilla Andersen
 • Komagfjord. Foto: Camilla Andersen
 • Abisko. Foto: Camilla Andersen
 • Abisko. Foto: Camilla Andersen
 • Abisko. Foto: Camilla Andersen
 • Island. Foto: Camilla Andersen
 • Island. Foto: Camilla Andersen
 • Laevas. Foto: Camilla Andersen
 • Laevas. Foto: Camilla Andersen
 • Svalbard. Foto: Camilla Andersen
 • Svalbard. Foto: Camilla Andersen
 • Svalbard. Foto: Camilla Andersen
 • Gällivare. Foto: Camilla Andersen

Nordiska museet arbetar just nu med en utställning om Arktis historia och samtid som planeras öppna under hösten 2019.  Utställningens mål är att ge en upplevelse av det arktiska område som Norden är en del av, och som stora delar av den nordiska kulturen har sina rötter i. Besökaren möter arktiska isberg, samhällen, stora städer, taiga, tundra, fjäll och glaciärer. 

–Vi vill frammana en storslagen känsla av att befinna sig i Arktis. Klimatförändringarna skapar enorma sprickor i levnadsförhållanden och anpassningen till en förändrad värld går som snabbast uppe i Arktis. Men även i vår del av världen händer saker. Det som pågår i Arktis påverkas av de som inte bor där. Arktis är på så vis hemma för oss alla, säger Matti Shevchenko Sandin, utställningsproducent.

Till grund ligger bland annat Lotten Gustafsson Reinius forskning på temat Människor i Arktis i ljuset av klimatförändringarna inom Stockholms universitets och Nordiska museets samarbete, Hallwylska gästprofessuren. Nordiska museet samarbetar med utställningsformgivarna MUSEEA och dokumentärfotografen Camilla Andersen som kommer att medverka i utställningen med ett antal kortfilmer, producerade i samarbete med Hallwylska professuren, Stockholms universitet och Nordisk kulturfond.

Projektet är delfinansierat av Nordisk kulturfond. Utställningen har också fått ett stort bidrag från FORMAS, forskningsrådet för hållbar utveckling, för att skapa en utställning där forskning, form och visuell teknik skapar en unik museiupplevelse. Ur Formas motivering:

"Projektet har stor relevans för målgrupperna samt en betydande vetenskaplig kvalitet. De smältande iskapporna vid polerna är ett av de stora ödesproblemen, det gör projektet konkret och högst relevant för hållbarhetsmålen. Anslutningen till museets samlingar, med inventering och utforskande av dessa är föredömlig."

Visste du att...

 • Isen har en naturlig smält- och tillväxtcykel, men nu smälter det mer än det skapas ny.
 • Isen reflekterar solstrålar så att den globala uppvärmingen minskas. När isen smälter ökar därför uppvärmingen.
 • Människor har säkert bott i Arktis i 4500 år med markant ökning de senaste 2000 åren. Människan har flyttat norr över efter isen dragit sig tillbaka, klimatförändringar har alltså historiskt sett bidragit till att vi kan leva i dessa trakter.
 • Isen är ett arkiv över mänsklighetens historia. Här kan vi avläsa allt från vulkanutbrott till industrialismens framväxt. Just nu smälter vår gemensamma historia bort.
 • Havsis och sötvattensis låter olika. Saltvattensisen har en dov klang, sötvatten en kristallklar. Livsviktig kunskap när man samlar dricksvatten.
 • Det är viktigt att göra sig vacker i Arktis. Människor har alltid lagt stor omsorg vid sina kläder och skapat egna moden med influenser utifrån. Kraftiga färger gör även att du syns tydligt mot naturen.
 • Arktis saknar i princip fredade zoner för exploatering. I takt med att isen smälter görs det lättare att exploatera. Fler får jobb, ekonomin ökar, men landskapet förändras för alltid, utsläppen ökar och flerhundraåriga livsmönster bryts.
 • Nordiska museets grundare Artur Hazelius intresserade sig för det Arktiska området redan 1870–1890 genom insamlingar från Sapmi, Grönland och Island.

 

 

Har du frågor om utställningen?
Matti Shevchenko Sandin
matti.sandin@nordiskamuseet.se